Wyjazdy w ramach umów bilateralnych

27.03.2018


Szanowni studenci i doktoranci,

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór na wyjazdy semestralne w roku akademickim 2018/2019 do Korei Południowej w ramach umów bilateralnych z:

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć w BWM (pokój 36) następujące dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018:

  • list motywacyjny (w j.polskim, zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
  • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
  • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2),
  • kopię paszportu.

Hankuk University i Yeungnam  nie wypłacają stypendium, ani nie pokrywają kosztów zakwaterowania podczas pobytu. Pusan University oferuje stypendium w wysokości 800 Euro na semestr.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agatą Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl

dr hab. Magdalena Migocka
Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+