Studia I stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne

13.07.2018


Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Biologia (wszystkie specjalności), Biologia Człowieka, Mikrobiologia,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu-maju  2019 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniaj%C4%85ce-20182019

chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny  ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20182019