Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

13.07.2018


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2018/2019 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20182019

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-stacj-2-stopnia-zasady

Studenci studiów stacjonarnych  drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniaj%C4%85ce-20182019

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.