Studia II stopnia magisterskie - bardzo ważne informacje dla nowoprzyjętych studentów

25.07.2018


 Informacje dla studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich)
Wydziału Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2018/2019

1 października 2018 r. (poniedziałek)

Studenci kierunków:

genetyka i biologia eksperymentalna; biologia; doktoranci (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21).

  • 10.00 – 11.00 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorami ds. dydaktycznych. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.
  • 11.15 – 12.45 – szkolenie biblioteczne

Studenci kierunku mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (Duża Sala Wykładowa w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8)

  • 9.30 – 11.00 – szkolenie biblioteczne
  • 11.15 – 12.15 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorami ds. dydaktycznych. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-5 października 2018 r.  (Dziekanat WNB, ul. Kuźnicza 35) – podpisywanie umów edukacyjnych, odbiór skierowań na badania lekarskie

1) Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2) Skierowania na badania lekarskie należy odebrać z Dziekanatu WNB przy podpisywaniu umowy. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

3) Studenci proszeni są o przyniesienie najpóźniej do 31 października 2018 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku.

 WAŻNE INFORMACJE

1) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning. Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną Państwu przesłane z początkiem roku akad. 2018/2019. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu. (w wysokości 150 zł).

2) Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z powyższym harmonogramem.

Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

3) Informacje nt. testów kwalifikacyjnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.spnjo.uni.wroc.pl/ oraz w zakładce ogłoszenia na stronie WNB.

Linki do ogłoszeń o testach kwalifikacyjnych:

Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski.

Studenci kierunku Biologia zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL na język w terminie od 01.09 – 23.09.2018 do godz.23.59.

Studenci kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna oraz Mikrobiologia zobowiązani są uczęszczać na lektorat w drugim semestrze (semestr letni 2018/2019).

Studenci kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym zobowiązani są uczęszczać na lektorat w trzecim semestrze (semestr zimowy 2019/2020).

4) Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy  prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS).

Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS.

Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

5) Informacje odnośnie obowiązkowej rejestracji (koniec września/początek października) na przedmioty obowiązkowe i do wyboru zostaną podane w osobnym ogłoszeniu, które zostanie umieszczone w zakładce Ogłoszenia.

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://www.biologia.uni.wroc.pl/:

1) Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy kształcenia oraz plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2) Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3) Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4) Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów. Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi swoją stronę na FB. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

https://www.facebook.com/wnbuniwroc