Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 7 III, Andrzej Oleksa (Bydgoszcz) wygłosi referat pt. „Dyspersja owadów saproksylicznych – przegląd problemów”. 

więcej...

26.02.2019


4th Polish Zebrafish Society Workshop

Polskie Towarzystwo „Zebrafish” zaprasza na warsztaty 4th Polish Zebrafish Society Workshop (14-15.02.2019, Wrocław), ZEBRAFISH AND HUMAN DISEASES.

więcej...

04.01.2019


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 10 I, Marta Kołodziej-Sobocińska (Białowieża) wygłosi referat pt. "Występowanie tasiemca Echinococcus multilocularis u dzikich ssaków i ich rola w rozprzestrzenianiu groźnej zoonozy – bąblowicy".

więcej...

04.01.2019


Spotkanie PTM i PTP

W imieniu  Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a także Dyrekcji Instytutu Genetyki i Mikrobiologii zpraszamy na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 29.11.2018 o godz.15.00  w sali wykładowej  nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

więcej...

27.11.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 6 XII, Marta Wrzosek przedstawi referat pt. ”O życiu martwego drzewa, czyli o zróżnicowaniu taksonomicznym i funkcjonalnym mykocenoz podkorowych”.

więcej...

27.11.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 8 XI, Małgorzata Łatałowa przedstawi referat pt. „Czy procesy ekologiczne obserwowane współcześnie w Puszczy Białowieskiej stanowią punkt zwrotny („tipping point”) w rozwoju tamtejszych ekosystemów leśnych?”

więcej...

31.10.2018


Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne

Zapraszamy na Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne, które odbywają się w czwartki na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr przy ulicy Sienkiewicza 21, o godzinie 17.00.

więcej...

15.10.2018


Nowy cykl seminariów w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na seminaria Zakładu Ekologii Behawioralnej Instytutu Biologii Środowiskowej, które odbywają się w środy o godz. 17.00 w budynku UWr przy ulicy Sienkiewicza 21.

więcej...

15.10.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 11 X, Jerzy Szwagrzyk (Kraków) przedstawi referat pt. "Naturalne zaburzenia w lasach – problem definicji i skali".

więcej...

02.10.2018


Spotkanie PTM

Dnia 24 maja 2018 r. zapraszamy na spotkanie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

więcej...

22.05.2018


Posiedzenie naukowe PTM

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które odbędzie się 22 marca 2018 r.,  w godz. 15.00-17.00 w sali wykładowej nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu  Wrocławskiego.

 

więcej...

19.03.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 15 marca 2018 r., Nuria Selva (Kraków) przedstawi referat pt. ”Roadless areas for biodiversity conservation” (wykład po angielsku, dyskusja z tłumaczeniem).

więcej...

02.03.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 22 lutego 2018 r., Cezary Mitus (Rzeszów) przedstawi referat ”Jak sójki Garrulus glandarius sadzą drzewa?”

więcej...

12.02.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 18 stycznia 2018 r., Tomasz Wesołowski (Wrocław) przedstawi referat pt. „Wiatrołomy – katastrofa biologiczna?”

więcej...

02.01.2018


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 14 grudnia 2017 r., Łukasz Kajtoch (Kraków) przedstawi referat pt. „DNA w badaniach ekologiczno-ewolucyjnych chrząszczy leśnych”.

więcej...

08.12.2017


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 23 XI, Michał Bogdziewicz (Poznań) przedstawi referat  "Lata nasienne u drzew: interakcje kondycji pylenia i pogody".

więcej...

08.11.2017


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 19 X 2017 , Rafał Kowalczyk (Białowieża) przedstawi referat ”Dlaczego żubry przetrwały masowe wymieranie megafauny?”

więcej...

02.10.2017


Spotkanie PTM

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów - 25 maja 2017 r.

więcej...

22.05.2017


Spotkanie PTM

Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów  oraz Dyrekcja Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr zapraszają na spotkanie naukowe odbędzie się  w dniu 27.04.2017 r.

więcej...

26.04.2017


Spotkanie PTM

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Wrocław zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o godzinie 15.00. Wykład  pt. „Mikroflora Arktyki w obliczu zmian klimatycznych- relacja z wyprawy polarnej UWr” wygłosi dr. Bartłomiej Dudek.

więcej...

01.03.2017


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 2 marca 2017 r. , Sabina Nowak (Twardorzeczka) przedstawi referat ”Wielki powrót: jak wilki rekolonizują lasy środkowej Europy?”.

więcej...

17.02.2017


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 2 lutego 2017 r. , Tomasz Samojlik (Białowieża) przedstawi referat Historia Puszczy Białowieskiej, czyli ciąg szczęśliwych zdarzeń?”

więcej...

19.01.2017


Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład Peggy A. Pritchard pt.: "Managing STEM Careers in an Open Access World".

więcej...

14.12.2016


Polskie Towarzystwo Biologii Komórki

Zaproszenie na wykład prof. dr. hab. Grzegorza Bartosza pt.:"Ochrona nie zawsze pożądana – transportery wielolekowe w naszych komórkach".

więcej...

01.12.2016


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 8 grudnia br., Grzegorz Iszkuło (Kórnik) przedstawi referat pt.: "Od łuków do taksanów: niezwykła historia cisa pospolitego".

więcej...

28.11.2016


Seminarium Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

We wtorek 22 listopada br. prezentację pt.: "Characterization of lytic bacteriophages infecting Pseudomonas aeruginosa and their peptidoglycan and exopolysaccharide degrading enzymes” wygłosi mgr Katarzyna Danis - Włodarczyk.

więcej...

19.11.2016


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 17 listopada 2016 r., dr hab. Tomasz Szymura przedstawi referat pt.: „Potencjalny wpływ zmian klimatu na zasięgi drzew w Polsce”.

więcej...

03.11.2016


Nowy cykl seminariów w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na seminaria Zakładu Ekologii Behawioralnej Instytutu Biologii Środowiskowej.

więcej...

11.10.2016


Wykład Prof. dra Stanislava Gorba

Fly on the Ceiling: How To Develop Insect-Inspired Adhesives?

więcej...

06.07.2016


Spotkanie PTM

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Wrocław informujemy o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 09.05.2016 (poniedziałek) o godzinie 15.00  w sali 25, Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, ul. S. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu.
mieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Wrocław informujemy o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 09.05.2016 (poniedziałek) o godzinie 15.00  w sali 25, Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, ul. S. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu.

więcej...

29.04.2016


Kolejne seminarium Biologii Lasu

Seminarium Biologii Lasu, 10 III, Bartłomiej Woźniak (Warszawa)

więcej...

03.03.2016


Dni Darwina 27-28.II.2016

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów organizują Dni Darwina w Instytucie Biologii Środowiskowej UWr. 

więcej...

24.02.2016


Seminarium Biologii Lasu

Referat „Landscape of fear in Europe: wolves and humans shaping ungulate top-down effects” - 25 II 2016

więcej...

11.02.2016


Seminarium Biologii Lasu, 14 I 2015

Tomasz Jaworski z Sękocina przedstawi referat Rozkładające się drewno i grzyby nadrzewne jako siedliska życia motyli

więcej...

07.01.2016


Seminarium Biologii Lasu, 10 XII 2015

Seminarium Biologii Lasu, 10 XII 2015, Dorota Dobrowolska z Sękocina przedstawi referat „Sukcesja naturalna na wiatrołomach w Puszczy Piskiej”

więcej...

28.11.2015


Seminarium Biologii Lasu

Anna Orczewska z Katowic  przedstawi referat: „Dynamiczny las" – jaki będzie za sto lat?

więcej...

19.11.2015


Spotkanie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Posiedzenie PTM w dniu 26.11.2015 - "Biobankowanie materiału mikrobiologicznego" oraz prezentacja firmy Enbio Technology -  „Zastosowanie innowacyjnej technologii DET w sterylizacji”.

więcej...

18.11.2015


Nowy cykl seminariów w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Zakład Ekologii Behawioralnej ponownie organizuje dwa cykle seminariów: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne oraz Seminaria Zakładu Ekologii Behawioralnej.

więcej...

12.10.2015


Pierwszy w tym roku akademickim wykład Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 15 X 2015, Rafał Ruta z Wrocławia przedstawi referat: „Chrząszcze jako wskaźniki naturalności lasów”

więcej...

29.09.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

"Ochrona przyrody na własny rachunek" - 1 kwietnia 2015, prelegent - Wojciech Jankowski

więcej...

25.03.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej - 18 marca 2015

"Homofilia i wpływ - mechanizmy zmian sieci społecznych na poziomie diad."

więcej...

09.03.2015


Seminarium Biologii Lasu - 19 III 2015

Marek Halama  z Wrocławia przedstawi referat: „Makroskopijne grzyby wytwarzające neurotoksyny w lasach Polski”

więcej...

03.03.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

Wykład pt. "Noszenie potomstwa w świecie zwierząt". Zdjęcie: „Baby Tuena on Tamani´s back” aut. Sander van der Wel. Lic. CC BY-SA 2.0.

więcej...

19.02.2015


XXXVI Zjazd Ornitologów Śląska

28 lutego 2015 odbędzie się już XXXVI Zjazd Ornitologów Śląska.

więcej...

19.02.2015


Wrocławskie Seminarium Ornitologiczne - 26 lutego

Wykład pt. "Ekologia rozrodu wrony siwej w Parku Narodowym Ujście Warty"

więcej...

19.02.2015


Wrocławskie Seminarium Ornitologiczne - 29 stycznia 2015

29 stycznia br. Jakub Szymkowiak z Poznania wygłosi referat pt.: "Wpływ informacji socjalnej na wybór środowiska przez świstunkę leśną."

więcej...

21.01.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej -28 stycznia 2015

Na najbliższym seminarium 28 stycznia br. Jan Pomorski z Warszawy wygłosi referat pt.: "Barkoding DNA, czyli kod paskowy w biologii. Próba skatalogowania życia na Ziemi."

więcej...

21.01.2015


Seminarium Biologii Lasu - 19 II 2015

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 19 II 2015, Tomasz Wesołowski  z Wrocławia przedstawi referat: „Wpływ „pulsów” zasobów na populacje konsumentów”.

więcej...

17.01.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

Na najbliższym seminarium 14 stycznia Tereza Petruskova z Pragi wygłosi referat pt.: "What is going on in the secondary contact zone of two nightingale species?" 

więcej...

09.01.2015


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

15 stycznia Aleksander Winiecki i Ziemowit Kosiński z Poznania wygłoszą referat pt.: "Długoterminowe zmiany w zimującej populacji gawrona w Poznaniu."

więcej...

08.01.2015


Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 15 I 2015, Sylwia Wierzcholska z Białowieży przedstawi referat: „Mszaki epifityczne lasów naturalnych a zmiany dostępności gatunków drzew”.

więcej...

18.12.2014


Nowy cykl Seminariów Pracowni Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 18 XII, Krzysztof Świerkosz z Wrocławia przedstawi referat: „Zróżnicowanie lasów równikowych południowej Azji”.

więcej...

16.10.2014


Nowy cykl seminariów w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Zakład Ekologii Behawioralnej ponownie organizuje dwa cykle seminariów: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne oraz Seminaria Zakładu Ekologii Behawioralnej.

więcej...

10.10.2014


Wykład w ramach Wrocławskiego Forum Biologii Eksperymentalnej

Wrocławskie Forum Biologii Eksperymentalnej oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zaprasza na wykład: "Immunity or tissue damage to viruses - can we exploit what we know ?"

więcej...

25.06.2014


Wykład pt. "Enolaza-białko wielofunkcyjne. Rola enolazy w patofizjologii”

Instytut Genetyki i Mikrobiologii oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, oddział Wrocław zapraszają na wykład dr Iwony Bednarz-Misa Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław pt. "Enolaza-białko wielofunkcyjne. Rola enolazy w patofizjologii”. 

więcej...

27.05.2014


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej. 5 czerwca Stanisław Rusiecki wygłosi referat pt.: "Zróżnicowanie śpiewu a jakość samców podróżniczka." Seminarium odbędzie się o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

22.05.2014


Giełda Studenckich Kół Naukowych UWr

20 maja 2014 r., godz. 9:30-14:30, Rynek-Ratusz - Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. W tym roku GKN została objęta honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza oraz Prorektora ds. studenckich, prof. Grzegorza Hryciuka.

więcej...

19.05.2014


Wykład Wrocławskiego Forum Biologii Eksperymentalnej

Wrocławskie Forum Biologii Eksperymentalnej serdecznie zaprasza na wykład, który odbędzie się 30.05.2014 r. (piątek), o godz. 10:00 w sali im. Stefana Ślopka (I piętro) w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.
Wykład pt.: „Czy manipulowanie poziomem glutaminaz wspomoże terapię antyglejakową?” 
wygłosi dr Monika Szeliga z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.
Wykład dedykowany pamięci prof. Ludwika Hirszfelda w ramach obchodów „Roku Hirszfelda”.

więcej...

15.05.2014


wykład Profesora Jean-Marca Nicaud z Laboratorium Genetyki Mikroorganizmów w INRA

Wykład Profesora Jean-Marca Nicaud z Laboratorium Genetyki Mikroorganizmów  w INRA ( Institut National de la Recherche Agronomique) w Paris- Grignon: „Engineering of lipid metabolism in Yarrowia lipolytica for the production biolipide and bioplastic”.

więcej...

07.05.2014


Zaproszenie na wykład pt. "Enzymy lityczne kodowane przez fagi specyficzne dla pałeczek Klebsiella"

Instytut Genetyki i Mikrobiologii oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów oddział Wrocław zapraszają na wykład mgr Barbary Maciejewskiej pt. "Enzymy lityczne kodowane przez fagi specyficzne dla pałeczek Klebsiella".

więcej...

05.05.2014


Warsztaty wysokorozdzielczej mikroskopii konfokalnej

Wydział Biotechnologii UWr, Leica Microsystems oraz KAWA.SKA sp. z o.o. zapraszają na warsztaty poświęcone mikroskopii konfokalnej. Pierwszy raz w Polsce zostanie zaprezentowany mikroskop wysokiej rozdzielczości LEICA SP8 STED 3X oraz LEICA GSD 3D. Szczegóły.

więcej...

15.04.2014


ŚRODOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ

Od maja rusza kolejna edycja "Środowych spotkań z przyrodą". Spotkania odbywają się o godz. 18.00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej (zoologia) UWr. – ul. H. Sienkiewicza 21. Wstęp wolny. Plan spotkań w załączniku.

więcej...

14.04.2014


Zaproszenie IGiM oraz PTM na wykład

Instytut Genetyki i Mikrobiologii oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów oddział Wrocław zapraszają na wykład pt. "Czasoprzestrzenna analiza środowiskowych uwarunkowań mikrobiologicznej kontroli komarów (Culicidae) na terenie aglomeracji wrocławskiej", który wygłosi mgr Piotr Jawień

Wykład odbędzie się w czwartek 10.04.2014 r., o godzinie 9.00 w sali 148 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63/77. Wstęp wolny.

więcej...

03.04.2014


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na kolejne Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej. Na najbliższym seminarium 2 kwietnia Jerzy Romanowski wygłosi referat pt.: "Rekolonizacja centralnej Polski przez wydrę." Seminarium odbędzie się o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

28.03.2014


Wrocławskie Seminarium Ornitologiczne

Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie Wrocławskie Seminarium Ornitologiczne, które odbędzie się 27 marca. Referat po tytułem "Los bocianów białych w Europie" wygłosi Piotr Kamiński o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

24.03.2014


Gościnne wykłady w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Biochemiczne zapraszają na gościnne wykłady prof. Zbigniewa Szewczuka i dr Patrycji Dubieleckiej, które odbędą się 3-go kwietnia 2014 (tj. czwartek, odpowiednio o godz. 15:00 i 16:00) w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej (ul. Kanonia 6/8). 

więcej...

20.03.2014


Wrocławskie Seminarium Ornitologiczne

Zapraszamy na kolejne seminarium w ramach Wrocławskich Seminariów Ornitologicznych organizowane wspólnie z Pracownią Biologii Lasu, które odbędzie się 20 marca. Referat pod tytułem "Lepiej być szarym czy kolorowym? Przypadki  samców muchołówki małej w Puszczy Białowieskiej" wygłosi Cezary Mitrus o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

17.03.2014


Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej. Na najbliższym seminarium 19 marca, Krzysztof Konieczny wygłosi referat pt.: "Przyroda w warunkach ekstremalnych - Georgia Południowa i Wyspa Słoniowa." Seminarium odbędzie się o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.

więcej...

14.03.2014


Seminarium Pracowni Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 13 III, Ewa Zin z Białowieży przedstawi referat: „Historia zamknięta w słojach – rekonstrukcja występowania pożarów w lasach na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy! Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

03.03.2014


Seminaria Pracowni Biologii Lasu

Środowiskowe spotkania naukowe organizowane przez Pracownię Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie jesienno-zimowym spotykamy się w czwartkowe popołudnia, by zapoznawać się z wynikami najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań. Część seminariów (*) organizowana jest wspólnie z Zakładem Ekologii Behawioralnej.

więcej...

20.02.2014


Seminaria w Zakładzie Ekologii Behawioralnej

Zapraszamy na seminaria Zakładu Ekologii Behawioralnej, które odbywają się w środy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Sienkiewicza 21. Zbiórka zawsze o 17.00, w holu przed Zakładem na III piętrze. W zależności od liczby zainteresowanych osób decydujemy o wyborze sali. Wstęp wolny.

więcej...

28.11.2013


Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne

Zapraszamy na "Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne", które odbywają się w czwartki na Dużej Sali Wykładowej, w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Sienkiewicza 21, o godzinie 17.00. Spotkania w czwartkowe wieczory mają długą tradycję, ponieważ odbywają się od początku utworzenia Zakładu Ekologii Ptaków (teraz Zakład Ekologii Behawioralnej), czyli od 1975 roku. Na seminariach naukowcy i doktoranci przedstawiają najnowsze wyniki swoich badań dotyczące ptaków. Mile widziany udział w dyskusji. Wstęp wolny.

więcej...

28.11.2013