Seminarium Biologii Lasu

02.10.2018


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 11 X, Jerzy Szwagrzyk (Kraków) przedstawi referat pt. "Naturalne zaburzenia w lasach – problem definicji i skali".

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu