Seminarium Biologii Lasu

31.10.2018


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 8 XI, Małgorzata Łatałowa (Gdańsk) przedstawi referat pt.  „Czy procesy ekologiczne obserwowane współcześnie w Puszczy Białowieskiej stanowią punkt zwrotny („tipping point”) w rozwoju tamtejszych ekosystemów leśnych?”

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego