Seminarium Biologii Lasu

27.11.2018


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 6 XII, Marta Wrzosek (Warszawa) przedstawi referat pt. ”O życiu martwego drzewa, czyli o zróżnicowaniu taksonomicznym i funkcjonalnym mykocenoz podkorowych”.

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego