Spotkanie PTM i PTP

27.11.2018


W imieniu  Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, a także Dyrekcji Instytutu Genetyki i Mikrobiologii zpraszamy na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 29.11.2018 o godz.15.00  w sali wykładowej  nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

Wykład pt. „Speleomykologia, czyli grzyby w ekosystemach podziemnych” wygłosi  Pan dr hab. Rafał Ogórek z Zakładu Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

Po wykładzie odbędzie się krótkie spotkanie Członków PTM we Wrocławiu, którego celem jest wybór nowego Sekretarza Oddziału.