Spotkanie PTM

05.12.2018


Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów  zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 13.12.2018 o godz.15.00  w sali wykładowej  nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

Wykład pt. Enterotoksyny gronkowców koagulazoujemnych, nowe zagrożenie wygłosi  prof. dr hab. Jacek Bania z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Po wykładzie, zgodnie ze Statutem PTM,  odbędzie drugie Walne Zgromadzenie Członków PTM we Wrocławiu. W porządku obrad przewidziano głosowanie nad wyborem nowego  Sekretarza Oddziału.

Z wyrazami uszanowania
Gabriela Bugla-Płoskońska
Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTM