Seminarium Biologii Lasu

04.01.2019


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 10 I, Marta Kołodziej-Sobocińska (Białowieża) wygłosi referat pt. "Występowanie tasiemca Echinococcus multilocularis u dzikich ssaków i ich rola w rozprzestrzenianiu groźnej zoonozy – bąblowicy".

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego