Seminarium Biologii Lasu

11.02.2019


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 21 II 2019, Tomasz Podgórski (Białowieża) wygłosi referat pt. "Dziki, lasy, ludzie – trudna koegzystencja". Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego