Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej

28.03.2014


Zapraszamy na kolejne Seminarium Zakładu Ekologii Behawioralnej. Na najbliższym seminarium 2 kwietnia Jerzy Romanowski wygłosi referat pt.: "Rekolonizacja centralnej Polski przez wydrę." Seminarium odbędzie się o godzinie 17.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ul. Sienkiewicza 21.