Seminarium Biologii Lasu - 19 II 2015

17.01.2015


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 19 II 2015, Tomasz Wesołowski  z Wrocławia przedstawi referat: „Wpływ „pulsów” zasobów na populacje konsumentów”

Spotykamy się o godz. 17.00, w sali 303 (stare skrzydło) przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu