XXXVI Zjazd Ornitologów Śląska

19.02.2015


28 lutego odbędzie się już XXXVI Zjazd Ornitologów Śląska. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 na Dużej Sali Wykładowej, w budynku UWr. przy ulicy Sienkiewicza 21. Zjazd jest organizowany przez Zakład Ekologii Behawioralnej UWr. i Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wstęp wolny. Zapraszamy!