Seminarium Biologii Lasu

19.11.2015


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 26 XI 2015, Anna Orczewska z Katowic  przedstawi referat: „Dynamiczny las" – jaki będzie za sto lat?

 

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego