Seminarium Biologii Lasu, 14 I 2015

07.01.2016


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 14 I 2016, Tomasz Jaworski z Sękocina przedstawi referat Rozkładające się drewno i grzyby nadrzewne jako siedliska życia motyli”

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego