Seminarium Biologii Lasu

19.01.2017


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 2 lutego 2017 r. , Tomasz Samojlik (Białowieża) przedstawi referat Historia Puszczy Białowieskiej, czyli ciąg szczęśliwych zdarzeń?”

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego