Spotkanie PTM

26.04.2017


Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów  oraz Dyrekcja Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr zaprasza na sesję, na której referaty wygłoszą doktoranci:

1) mgr Katarzyna Miętka z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr

"Charakterystyka molekularna, rola wybranych czynników wirulencji oraz występowanie Yersinia enterocolitica wśród ludzi, zwierząt hodowlanych i łownych"
 
2) mgr Joanna Majewska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego, IITD, PAN
 
„Indukcja przeciwciał specyficznych do bakteriofaga T4 po immunizacji per os w modelu mysim”

 
Spotkanie naukowe odbędzie się o godzinie 15.00, w dniu 27.04.2017 r. w sali wykładowej nr 25
Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr, ul. S. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu.