Spotkanie PTM

22.05.2017


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Wrocław oraz
Dyrekcja Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

zapraszają na sesję, podczas której referaty wygłoszą doktoranci

godz. 15.00

mgr Katarzyna Niedźwiecka z Zakładu Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego

„Molekularne mechanizmy aktywności 3-bromopirogronianu w komórkach mikroorganizmów z rodzaju Cryptococcus i szpiczaka mnogiego”

 mgr Paweł Krzyżek z Katedry i Zakładu Mikrobiologii

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Rola dyfundujących czynników sygnalnych (DSF) w wirulencji H. pylori

 godz. 16.00

mgr Eva Krzyżewska z Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

„Udział składników błony zewnętrznej szczepów Salmonella Enteritidis w generowaniu oporności wobec wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza”

 mgr Katarzyna Molska z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

„Molekularna charakterystyka oporności szczepów Salmonella Enteritidis wyizolowanych od ludzi i drobiu”

Instytut Genetyki i Mikrobiologii
ul. S. Przybyszewskiego 63/77 Wrocław

sala 25
25.05.2017