Seminarium Biologii Lasu

02.10.2017


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 19 X 2017 , Rafał Kowalczyk (Białowieża) przedstawi referat ”Dlaczego żubry przetrwały masowe wymieranie megafauny?” 

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego