Seminarium Biologii Lasu

08.12.2017


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 14 grudnia 2017 r., Łukasz Kajtoch (Kraków) przedstawi referat pt. „DNA w badaniach ekologiczno-ewolucyjnych chrząszczy leśnych”. Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego