Seminarium Biologii Lasu

02.01.2018


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 18 stycznia 2018 r., Tomasz Wesołowski (Wrocław) przedstawi referat pt. „Wiatrołomy – katastrofa biologiczna?”. Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego