Seminarium Biologii Lasu

02.03.2018


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 15 marca 2018 r., Nuria Selva (Kraków) przedstawi referat pt. ”Roadless areas for biodiversity conservation” (wykład po angielsku, dyskusja z tłumaczeniem).

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego