Spotkanie PTM

22.05.2018


W imieniu  Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także Dyrekcji Instytutu Genetyki i Mikrobiologii zapraszamy Państwa na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku w godz. 15.15-16.30 w sali wykładowej  nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu  Wrocławskiego, ul. S. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu.

Program:

15.15.-16.00 "Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu kosmetycznego", Piotr Nowaczyk, dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków

16.00-16.30 "Biologiczna aktywność glicyno- i alaninopochodnych czwartorzędowych soli amoniowych wobec mikroorganizmów", Justyna Rewak, Karolina Szałkiewicz, Angelika Siebert, Emil Paluch, Ewa Obłąk, Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, UWr