Rekrutacja 2019/2020 studia stacjonarne I i II stopnia

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych znajduje sie tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Zasady rekrutacji 2019/2020 i opisy kierunków:


Wyniki rekrutacji - studia II stopnia

Listy przyjętych:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

Listy rankingowe:


Wyniki rekrutacji - studia I stopnia

Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia:

Listy kandydatów przyjętych na studia po II turze:

Listy kandydatów przyjętych na studia po I turze:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w III turze:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w II turze:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze:

Listy rankingowe:


Kierunek biologia studia II stopnia - deklaracja wyboru specjalności
 
Kandydaci na kierunek biologia studia II stopnia zobowiązani są złożyć razem z dokumentami deklarację wyboru specjalności:

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną - studia II stopnia


Informacja dla kandydatów ze starą maturą - studia I stopnia

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze "starą maturą" na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek mikrobiologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia człowieka  obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.