Rekrutacja 2018/2019 studia stacjonarne I i II stopnia

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych znajduje sie tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Zasady rekrutacji 2018/2019Wyniki rekrutacji studia I stopnia - II nabór:

Listy osób przyjętych:

Listy osób do przyjęcia:

Listy rankingowe:

Wyniki rekrutacji studia I stopnia:

Listy przyjętych po IV turze:

Listy przyjętych po III turze:

Listy przyjętych po II turze:

Listy przyjętych po I turze:

Listy osób do przyjęcia w III turze:

Listy osób do przyjęcia w II turze:

Listy osób do przyjęcia w I turze:

Listy rankingowe:


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną - studia II stopnia

Informacja dla kandydatów ze starą maturą - studia I stopnia

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze "starą maturą" na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek mikrobiologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia człowieka  obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.