Rekrutacja 2017/2018 studia doktoranckie

Informacje o rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dostęp do systemu IRKa znajdują sie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego tutaj.