Rekrutacja śródroczna 2019/2020 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Formularze:

  • projekt pracy doktorskiej
  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry/zakładu/pracowni
  • oświadczenie opiekuna naukowego
  • opinia opiekuna naukowego
znajdują się do pobrania na stronie UWr:  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#dokumenty
 

Wyniki rekrutacji śródrocznej do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych


Kontakt:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Violetta Trzyna
tel. 71 375 63 68
e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl


Rekrutacja 2019/2020 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Na Uniwertsytecie Wrocławskim utworzono Szkołę Doktorską, a kształcenie doktorantów będzie odbywało się w kolegiach doktorskich.


Wyniki rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych


Formularze:

  • projekt pracy doktorskiej
  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry/zakładu/pracowni
  • oświadczenie opiekuna naukowego
  • opinia opiekuna naukowego

znajdują się do pobrania na stronie UWr:  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#dokumenty

Uchwały Senatu UWr:


Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie UWr:
https://uni.wroc.pl/szkola-doktorska/
 

Kontakt:

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

Alina Surowiec  (obsługa Wydziału Nauk Biologicznych)
tel. 71 375 22 21
e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl

Violetta Trzyna (obsługa Wydziału Biotechnologii)
tel. 71 375 63 68
e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

dr hab. Izabela Jędrzejowska
tel. 71 375 40 27
e-mail: izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl