Kierunek Biologia (I stopnia)

Kierunek Biologia (II stopnia)

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Kierunek Biologia Człowieka (I stopnia)

Kierunek Mikrobiologia (I stopnia)

Kierunek Mikrobiologia (II stopnia)

Kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna (I stopnia)

Kierunek Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (I stopnia)

Kierunek Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (II stopnia)

Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii