Erasmus+ - kraje partnerskie i mobilność edukacyjna

Unijny program Erasmus+ wspiera kształcenie, praktyki i szkolenia studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych w latach 2014-2020.Uczestnikami tego programu są następujące kraje partnerskie:

 • wszystkie państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy
 • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

 Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod linkami:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

https://international.uni.wroc.pl/pl/studenci/erasmus-informacje-ogolne

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują: 

 1. Wyjazdy studentów na studia;
 2. Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe;
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych;
 4. Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe.

Lista uczelni, z którymi Wydział Nauk Biologicznych zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów i pracowników.

Listę uczelni partnerskich, liczbę miejsc oraz miesięcy na wyjazd przedstawiono w poniższej tabeli.

Np.

Kraj

Nazwa uczelni

Adres email kontaktowy

Liczba miejsc

Poziom studiów

Liczba osobomiesięcy

Dla

1

Austria

University of Veterinary Medicine Vienna

Dr Ursula Maria Schober

Ursula.schober@vetmeduni.ac.at

 

1

-

5 dni

pracownicy naukowi

2

Belgia

Universiteit Gent - Biologia

Faculty of Bioscience Engineering

Hilde Vandecasteele

Hilde.vandecasteele@ugent.be

3

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

3

Belgia

Université catholique de Louvain - Biologia

Prof. Anne Legrève

mobilite-agro@uclouvain.be

 

2

2

6

studenci

4

Belgia

Katholieke Universiteit Leuven - Biologia

Matt Tips

matt.tips@biw.kuleuven.be

Elke Timmermans

elke.timmermans@int.kuleuven.be

 

3

1,2,3

6

studenci,

pracownicy naukowi

5

Czechy

Charles University – Biologia

Faculty of Science

Dr Dagmar Chalupová

Dagmer.chalupova@natur.cuni.cz

 

2

1,2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

6

Czechy

Masarykova Univerzita - Antropologia

Martin Cuta,

cuta@sci.muni.cz

 

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

7

Czechy

Ostravska Univerzita - Biologia

Michal Živný

michal.zivny@osu.cz

 

2

1,2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

8

Czechy

Masarykova Univerzita - Biologia i Biochemia

Pavel Hyršl,

paja@sci.muni.cz

 

1

1,2

5

studenci, pracownicy naukowi

9

Francja

Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I) - Biologia

Agnès Daniel

agnes.daniel@udamail.fr

 

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

10

Francja

Université de Guyane – Biologia, Biochemia, Chemia, Nauki środowiskowe i Nauki o życiu

Louis-Jérôme Lebas

louis-jerome.lebas@univ-guyane.com

 

4

1,2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

11

Francja

Université de Rennes 1 - Biologia

Prof. Noureddine Boujrad

Noureddine.boujrad@univ-rennes1.fr

 

4

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

12

Grecja

University of Crete - Biologia

Prof.  M. Pavlidis

pavlidis@biology.uoc.gr

 

2

1,2,3

10

studenci

13

Hiszpania

Universidad de La Laguna - Biologia

Jose Manuel Gonzales Hernandez

jmglezh@ull.edu.es

 

2

1,2

6

studenci, pracownicy naukowi

14

Hiszpania

Universitat de Barcelona – Wydział Farmacji (studenci); Biologia, Mikrobiologia, Biotechnologia (nauczyciele)

Dra. Maria Pilar Pérez Lozano

erasmus-farmacia@ub.edu

2

1,2

5

studenci, pracownicy naukowi

15

Hiszpania

Universitat de Barcelona – Wydział Biologii, Biologia, Biochemia

Dr Marta Camps

martacamps@ub.edu

 

3

1,2,3

5

Studenci,

pracownicy naukowi

16

Hiszpania

Universidadde Cordoba - Biologia, Biochemia

María Paz Aguilar Caballos

internacionales.ciencias@uco.es

2

1,2

9

studenci, pracownicy naukowi

17

Hiszpania

Universidad Rey Juan Carlos Madrid

Biologia

Nauki środowiskowe

Departmental Coordinator

Dr Santiago Gómez-Ruiz

Santiago.gomez@urjc.es

 

2

1

6

studenci, pracownicy naukowi

18

Niemcy

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main - Biologia

Stephanie Rudolph: international@bio.uni-frankfurt.de

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

19

Niemcy

Georg-August Universität Göttingen - Biologia

Karen Denecke

karen.denecke@zvw.uni-goettingen.de

1

1,2

10

studenci

20

Niemcy

Technische Universität Dresden - Biologia

Prof. Guenter Vollmer

Guenter.Vollmer@tu-dresden.de

2

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

21

Niemcy

Universität Bielefeld - Biologia

Karin Kruse

karin.kruse@uni-bielefeld.de

1

3

5

studenci, pracownicy naukowi

22

Portugalia

Universidade de Coimbra - Biologia i Biochemia

Prof. Jorge Guiomar

aguiomar@bioq.uc.pt

 

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

23

Portugalia

Universidade de Coimbra - Biologia i Mikrobiologia

António Carriço Portugal

aportuga@bot.uc.pt

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

24

Portugalia

Universidade Lisboa - Biologia

Prof. Eugénia Rbeiro

eribeiro@fc.ul.pt

Prof. Margarida Ramos

mmramos@fc.ul.pt

2

2,3

10

studenci, pracownicy naukowi

25

Portugalia

University of Porto

Prof. Olga Lage

olga.lage@c.up.pt

 

1

1,2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

26

Rosja

Tomsk State University - Biologia

Mr. Artem Yu. Rykun

+7 (3822) 529644

2

2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

27

Rumunia

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - Biologia

Dr Simona Oros

erasmus@usamvcluj.ro

incoming@usamycluj.ro

1

3

3

studenci, pracownicy naukowi

28

Słowacja

Prešovská Univerzita v Prešove – Nauki o życiu

Dr Daniela Gruľová daniela.grulova@unipo.sk

2

1,2

8

studenci, pracownicy naukowi

29

Słowacja

Slovak Medical University - Zdrowie

Zuzana Vaneková

zuzana.vanekova@szu.sk

 

2

-

5 dni

pracownicy naukowi

30

Turcja

Istinye University Istanbul - Biologia

Faculty Coordinator:

Asst. Prof. Seyma Katrinli

Seyma.katrinii@istinye.edu.tr

 

2

1,2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

31

Węgry

Szent István Egyetem - Nauki o życiu, Weterynaria

Zita Patkos

patkos.zita@aotk.szie.hu

 

1

3

9

studenci, pracownicy naukowi

32

Wielka Brytania

University of Northumbria at Newcastle - Biologia

Melissa Schueler (incoming) melissa.schueler@northumbria.ac.uk

 

3

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

33

Włochy

University of Turin - Nauki o życiu

Prof. Enrico Bollo

enrico.bollo@unito.it

 

2

-

5 dni

pracownicy naukowi

34

Włochy

University of Sassari - Biologia środowiskowa, Ekologia

Savio Regaglia

relint@uniss.it

 

3

1,2,3

6

studenci, pracownicy naukowi

35

Włochy

University of Catania - Biologia środowiskowa

Prof. Gianpietro Giusso

g.giusso@unict.it

 

3

1,2,3

18

studenci, pracownicy naukowi

36

Włochy

University of Florence – Biologia, Nauki o ziemi

Prof. Luigi Dei

erasmusplus@adm.unifi.it

 

2

1,2,3

5

studenci, pracownicy naukowi

Wyjazdy studentów na studia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla studentów, którzy chcieliby odbyć część studiów na uczelniach w krajach partnerskich. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W przypadku studentów Wydziału Nauk Biologicznych, warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem a wybraną uczelnią z kraju partnerskiego. Efekty kształcenia przedmiotów lub projektów realizowanych przez studentów na uczelniach partnerskich muszą pokrywać się z efektami kształcenia przedmiotów realizowanych przez studentów na studiach kierunkowych naszego Wydziału.

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulaminy  rekrutacji i rozliczania dla Wydziału Nauk Biologicznych są dostępne poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (dokument pdf)
 2. Regulamin rozliczania studentów z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (dokument pdf)
 3. Wzór zgody promotora na wyjazd (doc)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego kapitału mobilności (doc)
 5. Schemat postępowania dla osób chętnych do wyjazdu (pdf)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Studenci realizujący przedmioty lub projekty naukowe na uczelni partnerskiej zobowiązani są do uzyskania ocen końcowych, na podstawie których otrzymają zaliczenie i średnią ocen na Wydziale Nauk Biologicznych. Oceny wystawione studentom muszą być wyrażone za pomocą 5-stopniowejskali ocen  zawartej w poniższej tabeli.

ECTS grade

Polish grade

Definition

A

5

(bdb)

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

B

4,5

(+db)

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

C

4

(db)

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

D

3,5

(+dst)

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

E

3

(dst)

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FX, F

2

(ndst)

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

Studenci mają obowiązek dopilnować aby oceny, które uzyskali na uczelni partnerskiej mieściły się w tej skali. Studenci, którzy po przyjeździe do kraju przedstawią oceny inne niż w tabeli, ale uzyskają 30 punktów ECTS za zaliczenie przedmiotów lub projektu, otrzymają w dziekanacie ocenę maksymalnie dostateczną za każdy przedmiot/projekt oceniony według innej skali.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w V semestrze studiów I stopnia (okres realizacji pracy licencjackiej) zobowiązani są do wybrania zakładu, w którym będą wykonywać pracę licencjacką oraz do złożenia deklaracji wyboru zakładu u odpowiedniego Dyrektora do spraw dydaktycznych przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Wyjazdy studentów na praktyki

Program Erasmus+ oferuje również wsparcie finansowe dla tych studentów i absolwentów naszego Wydziału, którzy chcieliby odbyć praktyki w różnych instytucjach (przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji: muzeum, bibliotece, szpitalu) krajów partnerskich, z wyjątkiem instytucji unijnych. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów w okresie do 1 roku po obronie pracy dyplomowej. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z odbywanymi/odbytymi studiami.

Rekrutacja studentów i absolwentów na praktyki odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulamin rekrutacji dla Wydziału Nauk Biologicznych jest dostępny poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (pdf)
 2. Wzór listu akceptującego studenta realizującego praktyki (przygotowanego przez instytucji organizującą praktyki) (doc)
 3. Lista instytucji, w których studenci naszego Wydziału dotychczas realizowali praktyki (pdf)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów na praktyki znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

Lista instytucji, w których praktyki odbywali studenci Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje si na stronie:

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/oferty-praktyk

Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych. Liczba miejsc przysługujących pracownikom naszego Wydziału jest podawana na początku każdego roku akademickiego.

Procedura rekrutacji: osoby chętne do wyjazdu powinny dostarczyć Wydziałowemu Koordynatorowi programu Erasmus+ komplet dokumentów, zawierający:

 1. Wniosek, zawierający uzasadnienie celu wyjazdu, miejsce wyjazdu, planowany miesiąc wyjazdu, telefon kontaktowy oraz podpis przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd.
 2. Oświadczenie o dotychczasowych wyjazdach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.
 3. Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ z podaną ilością godzin przypadających na poszczególne zajęcia.
 4. Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu.

Termin składania dokumentów będzie podawany przez Koordynatora po ustaleniu liczby miejsc przypadających na wyjazdy dydaktyczne na Wydziale.

W trakcie kwalifikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Liczba dotychczasowych wyjazdów w ramach programów Erasmus/Erasmus+ (pierwszeństwo przydziału grantu posiadają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w programie).
 2. Liczba oraz charakter zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ na WNB.
 3. Aktywność dydaktyczno-organizacyjna w roku poprzedzającym rok wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów dydaktycznych, stosownych procedur oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i rozliczenia wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow/llp-erasmus-wyjazdy-dydaktyczne 

Kontakt

Koordynator Erasmus+
dr Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
tel. tel. +48 71 375 62 14