Erasmus+ - kraje partnerskie i mobilność edukacyjna

Unijny program Erasmus+ wspiera kształcenie, praktyki i szkolenia studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych w latach 2014-2020.Uczestnikami tego programu są następujące kraje partnerskie:

 • wszystkie państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy
 • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)

 Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod linkami:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

https://international.uni.wroc.pl/pl/studenci/erasmus-informacje-ogolne

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują: 

 1. Wyjazdy studentów na studia;
 2. Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe;
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych;
 4. Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe.

Lista uczelni, z którymi Wydział Nauk Biologicznych zawarł umowy o wzajemnej wymianie studentów i pracowników.

Listę uczelni partnerskich, liczbę miejsc oraz miesięcy na wyjazd przedstawiono w poniższej tabeli.

Np. Kraj Nazwa uczelniAdres email kontaktowy Liczba miejsc Poziom studiów Liczba osobomiesięcy Dla
1 Austria University of Veterinary Medicine Vienna
Dr Ursula Maria Schober
Ursula.schober@vetmeduni.ac.at

1 - 5 dni pracownicy naukowi
2 Belgia Universiteit Gent - BiologiaFaculty of Bioscience Engineering
Hilde Vandecasteele
Hilde.vandecasteele@ugent.be
3 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
3 Belgia Université catholique de Louvain - Biologia
Prof. Anne Legrève
mobilite-agro@uclouvain.be

2 2 6 studenci
4 Belgia Katholieke Universiteit Leuven - Biologia
Matt Tips
matt.tips@biw.kuleuven.be
Elke Timmermans
elke.timmermans@int.kuleuven.be

3 1,2,3 6 studenci,pracownicy naukowi
5 Czechy Charles University – BiologiaFaculty of Science
Dr Dagmar Chalupová
Dagmer.chalupova@natur.cuni.cz

2 1,2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
6 Czechy Masarykova Univerzita - Antropologia
Martin Cuta
cuta@sci.muni.cz

2 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
7 Czechy Ostravska Univerzita - Biologia
Michal Živný
michal.zivny@osu.cz

2 1,2,3 5 studenci, pracownicy naukowi
8 Czechy Masarykova Univerzita - Biologia i Biochemia
Pavel Hyršl
paja@sci.muni.cz

1 1,2 5 studenci, pracownicy naukowi
9 Francja Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I) - Biologia
Agnès Daniel
agnes.daniel@udamail.fr

2 2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
10 Francja Université de Guyane – Biologia, Biochemia, Chemia, Nauki środowiskowe i Nauki o życiu
Louis-Jérôme Lebas
louis-jerome.lebas@univ-guyane.com

4 1,2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
11 Francja Université de Rennes 1 - Biologia
Prof. Noureddine Boujrad
Noureddine.boujrad@univ-rennes1.fr

4 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
12 Grecja University of Crete - Biologia
Prof.  M. Pavlidis
pavlidis@biology.uoc.gr

2 1,2,3 10 studenci
13 Hiszpania Universidad de La Laguna - Biologia
Jose Manuel Gonzales Hernandez
jmglezh@ull.edu.es

2 1,2 6 studenci, pracownicy naukowi
14 Hiszpania Universitat de Barcelona – Wydział Farmacji (studenci); Biologia, Mikrobiologia, Biotechnologia (nauczyciele)
Dr Maria Pilar Pérez Lozano
erasmus-farmacia@ub.edu
2 1,2 5 studenci, pracownicy naukowi
15 Hiszpania Universitat de Barcelona – Wydział Biologii, Biologia, Biochemia
Dr Marta Camps
martacamps@ub.edu

3 1,2,3 5 Studenci,pracownicy naukowi
16 Hiszpania Universidadde Cordoba - Biologia, Biochemia
María Paz Aguilar Caballos
internacionales.ciencias@uco.es
2 1,2 9 studenci, pracownicy naukowi
17 Hiszpania Universidad Rey Juan Carlos Madrid - BiologiaNauki środowiskowe
Departmental Coordinator
Dr Santiago Gómez-Ruiz
Santiago.gomez@urjc.es

2 1 6 studenci, pracownicy naukowi
18 Niemcy Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main - Biologia
Stephanie Rudolph
international@bio.uni-frankfurt.de
2 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
19 Niemcy Georg-August Universität Göttingen - Biologia
Karen Denecke
karen.denecke@zvw.uni-goettingen.de
1 1,2 10 studenci
20 Niemcy Technische Universität Dresden - BiologiaProf. Guenter Vollmer
Guenter.Vollmer@tu-dresden.de
2 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
21 Niemcy Universität Bielefeld - BiologiaKarin Kruse
karin.kruse@uni-bielefeld.de
1 3 5 studenci, pracownicy naukowi
22 Portugalia Universidade de Coimbra - Biologia i Biochemia
Prof. Jorge Guiomar
aguiomar@bioq.uc.pt

2 2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
23 Portugalia Universidade de Coimbra - Biologia i Mikrobiologia
António Carriço Portugal
aportuga@bot.uc.pt
2 2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
24 Portugalia Universidade Lisboa - Biologia
Prof. Eugénia Rbeiro
eribeiro@fc.ul.pt
Prof. Margarida Ramos
mmramos@fc.ul.pt
2 2,3 10 studenci, pracownicy naukowi
25 Portugalia University of Porto
Prof. Olga Lage
olga.lage@c.up.pt

1 1,2,3 5 studenci, pracownicy naukowi
26 Rosja Tomsk State University - Biologia
Mr. Artem Yu. Rykun
+7 (3822) 529644
2 2,3 5 studenci, pracownicy naukowi
27 Rumunia

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - BiologiaDr Simona Oros
erasmus@usamvcluj.ro
incoming@usamycluj.ro

1 3 3 studenci, pracownicy naukowi
28 Słowacja Prešovská Univerzita v Prešove – Nauki o życiu
Dr Daniela Gruľová
daniela.grulova@unipo.sk
2 1,2 8 studenci, pracownicy naukowi
29 Słowacja Slovak Medical University - Zdrowie
Zuzana Vaneková
zuzana.vanekova@szu.sk

2 - 5 dni pracownicy naukowi
30 Turcja Istinye University Istanbul - BiologiaFaculty
Coordinator:
Asst. prof. Seyma Katrinli
Seyma.katrinii@istinye.edu.tr

2 1,2,3 5 studenci, pracownicy naukowi
31 Węgry Szent István Egyetem - Nauki o życiu, Weterynaria
Zita Patkos
patkos.zita@aotk.szie.hu

1 3 9 studenci, pracownicy naukowi
32 Wielka Brytania University of Northumbria at Newcastle - Biologia
Melissa Schueler (incoming) melissa.schueler@northumbria.ac.uk

3 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
33 Włochy University of Turin - Nauki o życiu
Prof. Enrico Bollo
enrico.bollo@unito.it

2 - 5 dni pracownicy naukowi
34 Włochy University of Sassari - Biologia środowiskowa, Ekologia
Savio Regaglia
relint@uniss.it

3 1,2,3 6 studenci, pracownicy naukowi
35 Włochy University of Catania - Biologia środowiskowa
Prof. Gianpietro Giusso
g.giusso@unict.it

3 1,2,3 18 studenci, pracownicy naukowi
36 Włochy University of Florence – Biologia, Nauki o ziemi
Prof. Luigi Dei
erasmusplus@adm.unifi.it

2 1,2,3 5 studenci, pracownicy naukowi

Wyjazdy studentów na studia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla studentów, którzy chcieliby odbyć część studiów na uczelniach w krajach partnerskich. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W przypadku studentów Wydziału Nauk Biologicznych, warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem a wybraną uczelnią z kraju partnerskiego. Efekty kształcenia przedmiotów lub projektów realizowanych przez studentów na uczelniach partnerskich muszą pokrywać się z efektami kształcenia przedmiotów realizowanych przez studentów na studiach kierunkowych naszego Wydziału.

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulaminy  rekrutacji i rozliczania dla Wydziału Nauk Biologicznych są dostępne poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 (dokument pdf)
 2. Regulamin rozliczania studentów z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 (dokument pdf)
 3. Wzór zgody promotora na wyjazd (doc)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego kapitału mobilności (doc)
 5. Schemat postępowania dla osób chętnych do wyjazdu (pdf)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Studenci realizujący przedmioty lub projekty naukowe na uczelni partnerskiej zobowiązani są do uzyskania ocen końcowych, na podstawie których otrzymają zaliczenie i średnią ocen na Wydziale Nauk Biologicznych. Oceny wystawione studentom muszą być wyrażone za pomocą 5-stopniowejskali ocen  zawartej w poniższej tabeli.

ECTS grade

Polish grade

Definition

A

5  (bdb)

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

B

4,5 (+db)

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

C

4 (db)

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

D

3,5 (+dst)

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

E

3 (dst)

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FX, F

2 (ndst)

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

Studenci mają obowiązek dopilnować aby oceny, które uzyskali na uczelni partnerskiej mieściły się w tej skali. Studenci, którzy po przyjeździe do kraju przedstawią oceny inne niż w tabeli, ale uzyskają 30 punktów ECTS za zaliczenie przedmiotów lub projektu, otrzymają w dziekanacie ocenę maksymalnie dostateczną za każdy przedmiot/projekt oceniony według innej skali.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w V semestrze studiów I stopnia (okres realizacji pracy licencjackiej) zobowiązani są do wybrania zakładu, w którym będą wykonywać pracę licencjacką oraz do złożenia deklaracji wyboru zakładu u odpowiedniego Dyrektora do spraw dydaktycznych przed wyjazdem na uczelnię partnerską.

Wyjazdy studentów na praktyki

Program Erasmus+ oferuje również wsparcie finansowe dla tych studentów i absolwentów naszego Wydziału, którzy chcieliby odbyć praktyki w różnych instytucjach (przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji: muzeum, bibliotece, szpitalu) krajów partnerskich, z wyjątkiem instytucji unijnych. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów w okresie do 1 roku po obronie pracy dyplomowej. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z odbywanymi/odbytymi studiami.

Rekrutacja studentów i absolwentów na praktyki odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulamin rekrutacji dla Wydziału Nauk Biologicznych jest dostępny poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 (pdf)
 2. Wzór listu akceptującego studenta realizującego praktyki (przygotowanego przez instytucji organizującą praktyki) (doc)
 3. Lista instytucji, w których studenci naszego Wydziału dotychczas realizowali praktyki (pdf)

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów na praktyki znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki

Lista instytucji, w których praktyki odbywali studenci Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje si na stronie:

https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/oferty-praktyk

Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wizyty, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych. Liczba miejsc przysługujących pracownikom naszego Wydziału jest podawana na początku każdego roku akademickiego.

Procedura rekrutacji: osoby chętne do wyjazdu powinny dostarczyć Wydziałowemu Koordynatorowi programu Erasmus+ komplet dokumentów, zawierający:

 1. Wniosek, zawierający uzasadnienie celu wyjazdu, miejsce wyjazdu, planowany miesiąc wyjazdu, telefon kontaktowy oraz podpis przełożonego wyrażającego zgodę na wyjazd.
 2. Oświadczenie o dotychczasowych wyjazdach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.
 3. Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ z podaną ilością godzin przypadających na poszczególne zajęcia.
 4. Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu.

Termin składania dokumentów będzie podawany przez Koordynatora po ustaleniu liczby miejsc przypadających na wyjazdy dydaktyczne na Wydziale.

W trakcie kwalifikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Liczba dotychczasowych wyjazdów w ramach programów Erasmus/Erasmus+ (pierwszeństwo przydziału grantu posiadają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w programie).
 2. Liczba oraz charakter zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ na WNB.
 3. Aktywność dydaktyczno-organizacyjna w roku poprzedzającym rok wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów dydaktycznych, stosownych procedur oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i rozliczenia wyjazdów znajdują się na stronie Biura w współpracy międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow/llp-erasmus-wyjazdy-dydaktyczne 

Kontakt

Koordynator Erasmus+
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
tel. tel. +48 71 375 62 14