Terminarz USOS - semestr letni 2018/19

Koordynator systemu USOS na Wydziale Nauk Biologicznych
dr Arnold Garbiec
arnold.garbiec@uwr.edu.pl


Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2019 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2018/19 (semestr letni)
Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2015 w sprawie w sprawie wprowadzania indeksu elektronicznego na WNB
Zarządzenie Rektora UWr nr 56/2013 w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS


Prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani są:

  1. Do dnia 16 czerwca 2019 r. – zatwierdzić w USOSweb protokoły zaliczeń ćwiczeń i wykładów niekończących się egzaminem.  
  2. Do dnia 4 lipca 2019 r. – zatwierdzić w USOSweb protokoły egzaminacyjne.
  3. Do dnia 12 września 2019 r. – zatwierdzić w USOSweb protokoły egzaminów poprawkowych.

W przypadku wakacyjnych ćwiczeń terenowych i praktyk prowadzący zajęcia zobowiązany jest zgłosić Dziekanowi do dnia 31 maja 2019 r. w formie pisemnej (podanie lub e-mail na adres dziekan.wnb@uwr.edu.pl) propozycję terminu otwarcia protokołu.


Zgodę na otwarcie protokołów w systemie USOS w terminach innych niż ww. wyraża Dziekan lub Prodziekani na pisemnie uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia (podanie lub e-mail na adres dziekan.wnb@uwr.edu.pl).


Pracownicy Dziekanatu zobowiązani są do otwarcia protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych najpóźniej do dnia 5 czerwca 2019 r. 


Zasady wypełniania protokołów na WNB znajdują się tutaj.