Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Pracownia Neurobiologii
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
Pracownicy:
dr Dominika Drulis-Fajdasz, 71 375 40 67
dominika.drulis-fajdasz@uwr.edu.pl
dr hab. prof. Agnieszka Gizak, 71 375 41 35
agnieszka.gizak@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas, 71 375 40 01
mozrzy@biofiz.am.wroc.pl
prof. zw. dr hab. Dariusz Rakus, 71 375 40 53
dariusz.rakus@uwr.edu.pl
dr Ewa Słoma, 71 375 41 40
ewa.sloma@uwr.edu.pl
dr Grzegorz Wiera, 71 375 92 13
grzegorz.wiera@uwr.edu.pl
mgr Janusz Wiśniewski, 71 375 40 67
janusz.wisniewski2@uwr.edu.pl
dr Tomasz Wójtowicz, 71 375 40 67
tomasz.wojtowicz@uwr.edu.pl
dr Paulina Wyrembek-Koczwara, 71 375 40 56
paulina.wyrembek-koczwara@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Patrycja Brzdąk,
mgr Przemysław Kaczor,
mgr Janusz Wiśniewski, 71 375 40 67
mgr Marek Brodzki,
mgr Magdalena Jatczak,
mgr Alina Zawiślak,
mgr Przemysław Duda,
mgr Michał Michałowski,
mgr Anna Lech,

  

więcej...