Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Pracownia Neurobiologii
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
Pracownicy:
dr Dominika Drulis-Fajdasz, 71 375 40 67
dominika.drulis-fajdasz@uwr.edu.pl
mgr Przemysław Duda,
przemyslaw.duda2@uwr.edu.pl
dr hab. Agnieszka Gizak prof. UWr, 71 375 41 35
agnieszka.gizak@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas, 71 375 40 01
mozrzy@biofiz.am.wroc.pl
dr Beata Orzechowska,
beata.orzechowska@uwr.edu.pl
prof. zw. dr hab. Dariusz Rakus, 71 375 40 53
dariusz.rakus@uwr.edu.pl
dr Paulina Wyrembek-Koczwara, 71 375 40 56
paulina.wyrembek-koczwara@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Marek Brodzki,
mgr Patrycja Brzdąk,
mgr Przemysław Duda,
mgr Magdalena Jatczak-Śliwa,
mgr Anna Lech,
mgr Michał Michałowski,
lek. Ewa Pielka,
mgr Olga Wójcicka,

  

więcej...