Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2019/2020

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2018/2019

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2017/2018

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2016/2017

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2015/2016

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2014/2015

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii 2013/2014


Efekty kształcenia


Kontakt

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii
dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr
tel.: 71 375 62 20
email: dorota.kiewra@uwr.edu.pl