Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne           

 1. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - przewodniczący
 2. Dr hab. Daria Augustyniak
 3. Dr hab. Alicja Banasiak
 4. Dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr                                                                          
 5. Prof. dr hab. Lech Borowiec
 6. Dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska, prof. UWr
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 8. Dr hab. inż. Alicja Dołzbłasz
 9. Prof. dr hab. Zuzanna Drulis - Kawa
 10. Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UWr
 11. Dr hab. Edyta Gola
 12. Dr hab. Lucyna Hałupka
 13. Dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr
 14. Dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
 15. Prof. dr hab. Hanna Jańska
 16. Dr hab. Izabela Jędrzejowska
 17. Dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr
 18. Dr hab. inż. Marcin Kadej
 19. Dr hab. Zygmunt Kącki,  prof. UWr
 20. Dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr                                                                         
 21. Dr hab. Piotr Kosiba
 22. Dr hab. Jan Kotusz
 23. Dr hab. Agnieszka Kreitschitz
 24. Dr hab. Monika Krzyżanowska
 25. Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr
 26. Dr hab. Tomasz Maltz
 27. Dr hab. Adrian Marciszak
 28. Dr hab. Magdalena Migocka
 29. Dr hab. Lucyna Mróz
 30. Dr hab. Elżbieta Myśkow
 31. Dr hab. Ewa Obłąk,  prof. UWr                                                                           
 32. Dr hab. inż. Rafał Ogórek                                           
 33. Dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak                                                                  
 34. Dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr
 35. Prof. dr hab. Dariusz Rakus
 36. Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman                                                      
 37. Dr hab. Bożena Simiczyjew                                                                                       
 38. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 39. Dr hab. Katarzyna Sokołowska
 40. Dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr                                                                            
 41. Dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr
 42. Dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr
 43. Prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
 44. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski                                                                                
 45. Dr hab. Wioleta Umławska,  prof. UWr                                                                    
 46. Prof. dr hab. Marek Wanat
 47. Dr hab. Donata Wawrzycka
 48. Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń                                                                           
 49. Prof. dr hab. Robert Wysocki