Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne           

 1. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - przewodniczący
 2. Dr hab. Daria Augustyniak
 3. Dr hab. Alicja Banasiak
 4. Dr hab. Andrzej Bodył
 5. Dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr                                                                          
 6. Prof. dr hab. Lech Borowiec
 7. Dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska, prof. UWr
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 9. Dr hab. inż. Alicja Dołzbłasz
 10. Prof. dr hab. Zuzanna Drulis - Kawa
 11. Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UWr
 12. Dr hab. Edyta Gola
 13. Dr hab. Lucyna Hałupka
 14. Dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr
 15. Dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr - zastępca przewodniczącego
 16. Prof. dr hab. Hanna Jańska
 17. Dr hab. Izabela Jędrzejowska
 18. Dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr
 19. Dr hab. inż. Marcin Kadej - zastępca przewodniczącego
 20. Dr hab. Zygmunt Kącki,  prof. UWr
 21. Dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr                                                                         
 22. Dr hab. Piotr Kosiba
 23. Dr hab. Jan Kotusz
 24. Dr hab. Agnieszka Kreitschitz
 25. Dr hab. Monika Krzyżanowska
 26. Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr
 27. Dr hab. Tomasz Maltz
 28. Dr hab. Adrian Marciszak
 29. Dr hab. Magdalena Migocka
 30. Dr hab. Lucyna Mróz
 31. Dr hab. Elżbieta Myśkow
 32. Dr hab. Ewa Obłąk,  prof. UWr                                                                           
 33. Dr hab. inż. Rafał Ogórek                                           
 34. Dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak                                                                  
 35. Dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr
 36. Prof. dr hab. Dariusz Rakus
 37. Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman                                                      
 38. Dr hab. Bożena Simiczyjew                                                                                       
 39. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 40. Dr hab. Adrian Smolis
 41. Dr hab. Katarzyna Sokołowska
 42. Dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr                                                                            
 43. Dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr
 44. Dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr
 45. Prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
 46. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski                                                                                
 47. Dr hab. Wioleta Umławska,  prof. UWr                                                                    
 48. Prof. dr hab. Marek Wanat
 49. Dr hab. Donata Wawrzycka
 50. Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń                                                                           
 51. Prof. dr hab. Robert Wysocki
Doktorzy zapraszani z głosem doradczym:
 1. dr Magda Dubińska-Magiera
 2. dr Barbara Maciejewska
 3. dr Grzegorz Neubauer
 4. dr Małgorzata Proćków
 5. dr Beata Rozenblut-Kościsty