Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne           

 1. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - przewodniczący
 2. Dr hab. Daria Augustyniak
 3. Dr hab. Alicja Banasiak
 4. Dr hab. Andrzej Bodył
 5. Dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr                                                                          
 6. Prof. dr hab. Lech Borowiec
 7. Dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska, prof. UWr
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 9. Dr hab. inż. Alicja Dołzbłasz
 10. Prof. dr hab. Zuzanna Drulis - Kawa
 11. Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UWr
 12. Dr hab. Edyta Gola
 13. Dr hab. Lucyna Hałupka
 14. Dr hab. Joanna Hildebrand
 15. Dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr
 16. Dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr - zastępca przewodniczącego
 17. Prof. dr hab. Hanna Jańska
 18. Dr hab. Izabela Jędrzejowska
 19. Dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr
 20. Dr hab. inż. Marcin Kadej - zastępca przewodniczącego
 21. Dr hab. Zygmunt Kącki,  prof. UWr
 22. Dr hab. Agnieszka Klink
 23. Dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr                                                                         
 24. Dr hab. Piotr Kosiba
 25. Dr hab. Jan Kotusz
 26. Dr hab. Agnieszka Kreitschitz
 27. Dr hab. Monika Krzyżanowska
 28. Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr
 29. Dr hab. Tomasz Maltz
 30. Dr hab. Adrian Marciszak
 31. Dr hab. Magdalena Migocka
 32. Dr hab. Lucyna Mróz
 33. Dr hab. Elżbieta Myśkow
 34. Dr hab. Ewa Obłąk,  prof. UWr                                                                           
 35. Dr hab. inż. Rafał Ogórek                                           
 36. Dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak                                                                  
 37. Dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr
 38. Prof. dr hab. Dariusz Rakus
 39. Dr hab. Małgorzata Reda
 40. Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman                                                      
 41. Dr hab. Bożena Simiczyjew                                                                                       
 42. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 43. Dr hab. Adrian Smolis
 44. Dr hab. Katarzyna Sokołowska
 45. Dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr                                                                            
 46. Dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr
 47. Dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr
 48. Prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
 49. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski                                                                                
 50. Dr hab. Wioleta Umławska,  prof. UWr                                                                    
 51. Prof. dr hab. Marek Wanat
 52. Dr hab. Donata Wawrzycka
 53. Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń                                                                           
 54. Prof. dr hab. Robert Wysocki
Doktorzy zapraszani z głosem doradczym:
 1. dr Magda Dubińska-Magiera
 2. dr Barbara Maciejewska
 3. dr Grzegorz Neubauer
 4. dr Małgorzata Proćków
 5. dr Beata Rozenblut-Kościsty