Praktyki i staże 2018/2019

Praktyki zawodowe (studenckie)

Do pobrania:

Deklaracja studenta
Deklaracja studenta zbiorcza
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku polskim
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku angielskim
Karta przebiegu praktyki
Wykaz instytucji
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zaświadczenie dotyczące wykonywanej pracy

Opiekunowie praktyk zawodowych

dr Marek Halama
kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, mikrobiologia
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 42 06
marek.halama@uwr.edu.pl


Erasmus+ Praktyki

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ dostepne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki


Praktyki dydaktyczne

Opiekun praktyk dydaktycznych
dr Joanna Łubocka

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 63 71, + 48 607 913 900
joanna.lubocka@uwr.edu.pl


Praktyki nieobjęte programem studiów (studenckie)

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia udziela pracownik dziekanatu:
mgr Izabela Radziszewska: tel. +48 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl


Staże i praktyki dla doktorantów