Program edukacyjny
"Mój Pierwszy Uniwersytet"

Żaba Kwiaty Ptak

Zaproszenie na zajęcia 13 kwietnia 2019

Podczas zajęć zatytułowanych „Bakterie wokół nas” uczniowie dowiedzą się czym są probiotyki, jakie kryteria musi spełniać każdy preparat, aby stał się bezpieczny w procesie probiozy ludzi i zwierząt oraz poznają kilka praktycznych wskazówek,  jak czytać ze zrozumieniem treść etykiet na produktach określanych mianem "probiotycznych". Na zajęciach laboratoryjnych uczestniczy poznają tajniki zakładania i prowadzenia hodowli bakterii oraz technik ich obserwacji pod mikroskopem. Zajęcia poprowadzą: dr Katarzyna Guz-Regner, mgr Gabriela Cieniuch i mgr Mateusz Speruda z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.

W czasie zajęć zatytułowanych „Oddziaływanie grzybów na człowieka” przedstawiona zostanie aktualna wiedza o różnych aspektach oddziaływania grzybów na człowieka, w tym zdementowane zostaną nieprawdziwe opinie o tej grupie organizmów, a podczas laboratorium „Genetyka muszki owocowej Drosophila melanogaster” na przykładach różnych mutantów muszki owocowej omówiona zostanie natura dziedziczenia cech. Zajęcia te poprowadzi dr Jerzy Piątkowski z Zakładu Ekologii Drobnoustrojów  i Ochrony Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.

Zajęcia odbędą się wg harmonogramu. Uczniowie proszeni są o oczekiwanie na prowadzących przy portierni Instytut Genetyki i Mikrobiologii.


 

Zaproszenie na zajęcia 9 marca 2019

Podczas wykładu poświęconego „Tendencjom ewolucyjnym mięczaków” przedstawione zostaną charakterystyczne cechy poszczególnych grup mięczaków, a na warsztatach uczestnicy stworzą m.in. klucz do oznaczania ślimaków muszlowych. W czasie laboratorium zatytułowanego „Czy wiesz co jesz? Kuchnia dla roślinożerców” uczniowie oglądać będą wybrane struktury komórek roślinnych na własnoręcznie wykonanych preparatach.

Zajęcia poprowadzą: dr Małgorzata Proćków z Muzeum Przyrodniczego oraz dr Alicja Banasiak i dr hab. Agnieszka Kreitschitz z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Wydziału Nauk Biologicznych.  


 

Zaproszenie na zajęcia 19 stycznia i 9 lutego 2019

W tych dniach odbędą się kolejne zajęcia MPU (odpowiednio dla grup A i C oraz B i D). W czasie zajęć dotyczących „Porównania ilości i jakości DNA izolowanego z różnych organów ogórka” (liście, kwiaty, wąsy, korzenie, owoce) uczniowie określą ilość i czystość otrzymanego kwasu nukleinowego, wykonają elektroforezę DNA w żelu agarozowym i sfotografują rozdzielone kwasy. Natomiast na zajęciach z preparatyki szkieletów uczestnicy poznają kolejne etapy preparacji szczątków dinozaurów (i nie tylko) od znalezienia ich na wykopaliskach do wystawienia w muzeum.

 Zajęcia poprowadzą: mgr Karolina Małas, mgr Magdalena Zboińska z Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej oraz dr Krzysztof Książkiewicz Katedry Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych.

Wszystkie niezbędne materiały (w tym fartuchy ochronne) uczniowie otrzymają na miejscu. 


Rozpoczynamy nową edycję programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” 2018/19

 Rekrutacja zakończona! Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest tutaj.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019r.

 


 

We współpracy z wrocławskim Zoo rozpoczynamy kolejną edycję programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”!

 Jeśli jesteś uczniem 7-8 klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej i interesujesz się wiedzą przyrodniczą, to ten program jest właśnie dla Ciebie!

Zaplanowaliśmy przede wszystkim zajęcia praktyczne w formie warsztatów, laboratoriów i zajęć terenowych.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawą ofertą zajęć! Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się poniżej i u koordynatora programu.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 5 listopada 2018r.

Naprawdę warto!

 


 Zasady Rekrutacji 

Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za cykl zajęć (71 godz. dydaktycznych) wynosi 400 zł/osobę i obejmuje uczestnictwo, pobyt w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej (1 nocleg i 1 obiad, dojazd we własnym zakresie). Zajęcia (poza wykładami) będą odbywać się głównie w grupach 10-12 osobowych.

Zasady udziału są następujące:
1. Jednostka zainteresowana (szkoła, gmina, fundacja, firma etc.) wybiera koordynatora i zgłasza uczestników (uzupełniony formularzu) na adres: mpu@biol.uni.wroc.pl.
Termin zgłoszeń upływa 05.11.2018r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!)
Do zadań koordynatora (nie wynikających bezpośrednio z umowy) należy:
- regularne i terminowe przekazywanie informacji uczestnikom
- kontaktowanie się z koordynatorem MPU ze strony UWr w imieniu uczestników
- pozytywne motywowanie uczestników do udziału w zajęciach
2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia strona zgłaszająca otrzyma umowę, którą następnie podpisaną odsyła wraz z podpisanymi zgodami na adres:

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
z dopiskiem „Mój Pierwszy Uniwersytet”

Umowy i zgody niespójne z drukami nie będą akceptowane!
3. Szczegółowy program zajęć zostanie przygotowany po zakończonym naborze, zależny od liczby zgłoszonych osób. Przewidujemy zajęcia 1 raz w miesiącu w zakresie podanych terminów (załącznik).
4. Płatnik dokonuje opłaty za udział uczniów w programie po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych harmonogramem (w czerwcu 2018r, po otrzymaniu faktury z UWr).

 

Kontakt:
dr Anna Kędziora
Koordynator ds. programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”
tel. 71 375 62 22
email: mpu@biol.uni.wroc.pl

  Pliki do pobrania:


   Archiwum: