Program edukacyjny "Mój Pierwszy Uniwersytet"

Żaba Kwiaty Ptak

 Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na uroczyste zakończenie programu edukacyjnego "Mój Pierwszy Uniwersytet", które odbędzie się 24.06.2017 r. o godz. 11.00. w sali nr 1 Katedry Biologii Człowieka przy ul. Kuźniczej 35.

W programie:
· konkurs wiedzy z treści realizowanych podczas zajęć (na zwycięzców czekają nagrody)
· wręczenie dyplomów
· wykład „Bioremediacja – ekologiczne techniki rekultywacji środowisk”, który wygłosi dr Katarzyna Guz-Regner z Zakładu Mikrobiologii
· zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (Wieży Matematycznej)

 


Ogłoszenie 

 Ze względów organizacyjnych uroczyste zakończenie programu edukacyjnego "Mój Pierwszy Uniwersytet" zostaje przełożone na 24.06 (sobota)

 Zmianie ulegnie tez miejsce uroczystości. Szczegóły wkrótce.  


Zaproszenie na zajęcia w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej 

Zapraszamy uczestników programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet do Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej. Podczas zajęć uczestnicy m. in. poznają funkcje i typy śpiewów ptaków, systemy kojarzenia, zapoznani zostaną z badaniami migracji ptaków, ich obrączkowaniem oraz rozpoznawać będą typy gniazd pospolitych gatunków. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem. Niezbędne wyposażenie i informacje praktyczne znajdują się tutaj.

Harmonogram zajęć w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej 

 


 Konkurs „Biologia – moja pasja”

Do kogo adresowany jest konkurs?

Jeśli jesteś uczestnikiem programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet i masz szczególne zainteresowania biologiczne lub hobby związane z biologią/przyrodą, to opowiedz nam o swojej pasji!

Zasady udziału:

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić uczestnika/-ów (imię i nazwisko) mailowo na adres mpu@biol.uni.wroc.pl do dnia 15.05.2017 r.

Konkurs odbędzie się podczas Uroczystego Zakończenia Programu w dniu 17.06.2017 r.

Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie swojej pasji przed komisją oraz uczestnikami programu (czas prezentacji zostanie określony w późniejszym terminie, w zależności od liczby chętnych; przewidywany czas 10-15 minut).


  Zaproszenie na zajęcia 08.04.2017r. i 22.04.2017r.

Zapraszamy uczestników programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet na kolejne zajęcia dotyczące izolacji DNA z różnych organów ogórka (liści, kwiatów, wąsów, korzeni, owoców). W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy określą ilość i czystość otrzymanego kwasu nukleinowego. Dodatkowo wykonają elektroforezę DNA, a efekty pracy sfotografują za pomocą kamery z lampą UV. Zajęcia (miejsce i czas) odbędą się zgodnie z harmonogramem (8.04.2017r. gr I, 22.04.2017 r. gr II).


Zaproszenie na zajęcia 18.03.2017r.

Zapraszamy uczestników programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet na kolejne zajęcia zatytułowane „Przyroda czerwona w kłach i pazurach, czyli kto kogo w Plejstocenie” (18.03.2017r.). Zajęcia będą prowadzone z użyciem szczątków wymarłych i współczesnych zwierząt. Dodatkowo przewidziane są zajęcia z binokularem oraz krótki kurs anatomiczny.


Zaproszenie na zajęcia 04.03.2017r.

4 marca zapraszamy uczestników programu na kolejne zajęcia, tym razem z obszaru mikrobiologii. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem. Na zajęciach laboratoryjnych „Mikrobiologia w praktyce” uczniowie poznają pracę mikrobiologa od kuchni, przyjrzą się bakteriom z bliska i spróbują swoich sił w posiewach mikrobiologicznych. Natomiast zajęcia „Jak rośnie ciasto drożdżowe?” dotyczyć będą grzybów i ich wybranych procesów metabolicznych.


Zaproszenie na zajęcia 04.02.2017r.

Zapraszam uczestników programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet na kolejne zajęcia w dniu 4.02. Laboratorium „Roślinne kultury in vitro” rozpoczną się w sali wykładowej (I piętro) Ogrodu Botanicznego przy ul. Sienkiewicza 23 (prosimy, aby uczestnicy weszli wejściem dla pracowników od ul. Świętokrzyskiej, pozostałe wejścia są jeszcze zamknięte). Sale laboratoryjne zostaną wskazane na miejscu. Podczas zajęć uczestnicy będą zakładali i prowadzili kultury in vitro wybranych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych oraz zagrożonych wyginięciem.

Drugie planowane w tym dniu zajęcia „Czy wiesz co jesz?” odbędą się w Instytucie Biologii Eksperymentalnej przy ul. Kanonia 6/8, sala 319. Uczestnicy programu będą przygotowywać i oglądać preparaty anatomiczne z jadalnych części roślin (owoców, korzeni) oraz rozpoznawać różne związki chemiczne obecne w oglądanym materiale.


 Inauguracja programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” 2016/17

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Dyrekcję, Nauczycieli i Rodziców na inaugurację programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet, która odbędzie się 17 grudnia o godz. 9.15 w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii przy ul. Przybyszewskiego 63/77 w s. 25.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Speleomykologia – pasjonujący świat podziemi i grzybów mikroskopowych” poprowadzić dr Rafał Ogórek z Zakładu Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podział na grupy:

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy gr I, gr A
I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze gr I, gr B
Liceum Ogólnokształcące nr I we Wrocławiu gr II, gr B
I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu gr II, gr C
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie gr II, gr C

Harmonogram zajęć 2016/17 znajduje się tutaj. 
Ogólne warunki ubezpieczenia. 
Dokumenty ubezpieczeniowe do wypełnienia i podpisu pobierz.


Rozpoczynamy nową edycję programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” 2016/17

Uczniowie! Chcecie wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych, terenowych i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Biologicznych UWr? Poznać zasady funkcjonowania uczelni? Dołączcie do nas! Udział w zajęciach to inwestycja w siebie, rozwój, nowe znajomości, umiejętności i wiedza. Naprawdę warto! Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu od grudnia do czerwca.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 8 listopada 2016r.

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Rodzice! Program skierowany jest do uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych interesujących się naukami przyrodniczymi. Celem projektu jest pogłębienie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej uczniów oraz przybliżenie zagadnień, którymi współcześnie zajmują się naukowcy poprzez szereg zajęć laboratoryjnych, terenowych, warsztatów i wykładów. Zachęcam do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć! Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się poniżej lub u koordynatora programu.


 Zasady Rekrutacji 

Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za cykl zajęć (54,5 godz. dydaktycznych) wynosi 400 zł./osobę i obejmuje uczestnictwo, obowiązkowe ubezpieczenie NW, które zapewnia Uniwersytet Wrocławski, pobyt w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej (2 noclegi i 1 obiad, dojazd we własnym zakresie). Zajęcia (poza wykładami) będą odbywać się głównie w grupach 12 osobowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Zasady udziału są następujące:

1. Szkoła zgłasza poczta elektroniczna uczestników (liczbę osób) na adres: mpu@biol.uni.wroc.pl na załączonym formularzu.

Termin zgłoszeń upływa 8.11.2016.r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!)

2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Szkoła otrzyma z UWr umowę, którą następnie podpisaną odsyła wraz z podpisanymi zgodami nie później niż do dnia 30.11.2016r. na adres:

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuznicza 35
50-138 Wrocław
z dopiskiem „Mój Pierwszy Uniwersytet”

Umowy i zgody niespójne z drukami nie będą akceptowane!

3. Szczegółowy program zajęć zostanie przygotowany po zakończonym naborze, zależny od liczby zgłoszonych osób, ale w zakresie podanych tematów i terminów (załącznik).

4. Szkoła dokonuje opłaty za udział uczniów w programie po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych harmonogramem (w czerwcu 2017r, po otrzymaniu faktury z UWr).

 

Kontakt:
dr Anna Kędziora
Koordynator ds. programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”
tel. 71 375 62 22
email: mpu@biol.uni.wroc.pl

  Pliki do pobrania:


   Archiwum: