Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

 1. Zuzanna Baran
 2. Kamila Chołuj
 3. Paweł Hanus
 4. Anna Kantorska
 5. Alicja Kozak
 6. Agata Kubicka
 7. Julia Kuśmierczyk
 8. Karolina Stankiewicz
 9. Kamil Wieczorek
 10. Karolina Wrona

Przedstawiciel studentów WNB w Parlamencie Studentów
Julia Kuśmierek

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Biologicznych 

Starosta Wydziału
Aleksandra Rubiszewska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka-3/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

 1. mgr Mateusz Bartz
 2. mgr Magdalena Biedroń
 3. mgr Agata Kiałka
 4. mgr Natalia Kuśmierek
 5. mgr Zbigniew Łobas
 6. mgr Paweł Markwitz
 7. mgr Mateusz Meserszmit
 8. mgr Emil Paluch
 9. mgr Aleksandra Słupianek

Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału WNB/Wydziałowego Kolegium Elektorów

Przedstawiciel doktorantów do Sejmiku Doktorantów UWr
mgr Radosław Gil
mgr Magdalena Biedroń

Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego
mgr Jacek Stefaniak

Przedstawiciel doktorantów do Wyborczej Komisji Rewizyjnej
mgr Mateusz Speruda

Przedstawiciel doktorantów do Komisji Wyborczej
mgr Ewelina Sosnowska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/