Instytut Genetyki i Mikrobiologii

ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
strona domowa http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

Dyrektor
prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Agata Dorotkiewicz-Jach
tel. (+48) 71 375 63 57
email: agata.dorotkiewicz-jach@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Zahorska
tel. (+48) 71 375 62 13, (+48) 71 325 21 51
fax: (+48) 71 325 21 51
email: igm@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
Marianna Dorota Przybylska
tel.: (+48) 71 375 63 12
email: marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
Pracownicy:
dr Daria Augustyniak, 71 375 62 96
daria.augustyniak@uwr.edu.pl
dr Agata Dorotkiewicz-Jach, 71 375 63 57
agata.dorotkiewicz-jach@uwr.edu.pl
prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, 71 375 62 90
zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl
dr Grzegorz Guła, 71 375 63 28
grzegorz.gula@uwr.edu.pl
mgr Agnieszka Łątka,
agnieszka.latka2@uwr.edu.pl
dr Barbara Maciejewska, 71 375 63 57
barbara.maciejewska@uwr.edu.pl
dr Grażyna Majkowska-Skrobek, 71 375 62 96
grazyna.majkowska-skrobek@uwr.edu.pl
dr Tomasz Olszak, 71 375 63 28
tomasz.olszak@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Zofia Kowalczewska,
mgr Agnieszka Łątka,
mgr Paweł Markwitz,
mgr Bartosz Roszniowski,
mgr Justyna Roszkowiak,
mgr Roger Sitek,
mgr Ewelina Sosnowska,

 Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

więcej...
Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
Pracownicy:
dr hab. Dorota Kiewra, 71 375 62 20
dorota.kiewra@uwr.edu.pl
dr Kinga Plewa-Tutaj, 71 375 62 25
kinga.plewa-tutaj@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Rydzanicz, 71 375 62 18
katarzyna.rydzanicz@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Dagmara Dyczko,
mgr Remigiusz Zieliński,

 Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 20
email: dorota.kiewra@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Dorota Kiewra

więcej...
Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
Pracownicy:
dr hab. prof. Ewa Obłąk, 71 375 62 24
ewa.oblak@uwr.edu.pl
dr Jerzy Piątkowski, 71 375 62 77
jerzy.piatkowski@uwr.edu.pl
dr Agata Piecuch, 71 375 62 93
agata.piecuch@uwr.edu.pl
mgr inż. Sara Targońska,
sara.targonska@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Nicole Nowak,
mgr Justyna Rewak-Soroczyńska,

 Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 79
email:
Kierownik:

 

więcej...
Zakład Genetyki
Pracownicy:
dr Magdalena Cal, 71 375 62 91
magdalena.cal-bakowska@uwr.edu.pl
dr Mariusz Dyląg, 71 375 63 51
mariusz.dylag@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Niedźwiecka, 71 375 63 09
katarzyna.niedzwiecka2@uwr.edu.pl
dr hab. inż. Rafał Ogórek, 71 375 62 91
rafal.ogorek@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Irwin Matyjaszczyk,

 Zakład Genetyki
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 6389
email: rafal.ogorek@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. inż. Rafał Ogórek

 

   

więcej...
Zakład Mikrobiologii
Pracownicy:
dr hab. prof. Gabriela Bugla - Płoskońska, 71 375 63 23
gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl
dr Bartłomiej Dudek, 71 375 63 06
bartlomiej.dudek@uwr.edu.pl
dr Bożena Futoma - Kołoch, 71 375 62 22
bozena.futoma-koloch@uwr.edu.pl
dr Katarzyna Guz - Regner, 71 375 63 06
katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl
dr Anna Kędziora, 71 375 62 22
anna.kedziora@uwr.edu.pl
dr Kamila Korzekwa, 71 375 62 28
kamila.korzekwa@uwr.edu.pl
dr Aleksandra Pawlak, 71 375 62 28
aleksandra.pawlak@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Gabriela Cieniuch,
mgr Marta Książczyk,
mgr Mateusz Speruda,
mgr Maciej Wernecki,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz,

 Zakład Mikrobiologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 63 23
email:gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl
Kierownik dr hab. prof. Gabriela Bugla - Płoskońska

więcej...
Zakład Parazytologii
Pracownicy:
dr Katarzyna Buńkowska-Gawlik, 71 375 62 14
katarzyna.bunkowska-gawlik@uwr.edu.pl
dr Joanna Hildebrand, 71 375 63 66
joanna.hildebrand@uwr.edu.pl
dr Agnieszka Perec - Matysiak, 71 375 62 14
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
dr hab. prof. Marcin Popiołek, 71 375 62 68
marcin.popiolek@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Natalia Kuśmierek,
mgr Kinga Leśniańska,
mgr Izabella Myśliwy,
mgr Ewa Pyrka,


Wolontariusze:
prof. dr hab. Anna Okulewicz,

 Zakład Parazytologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63/77
tel. (+48) 71 375 62 68
email: marcin.popiołek@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. prof. Marcin Popiołek

więcej...
Pracownicy ogólnoinstytutowi
Pracownicy:
mgr Anita Brengoszewska, 71 375 62 84
anita.brengoszewska@uwr.edu.pl
dr Lucyna Chmielewska, 71 375 62 56
lucyna.chmielewska@uwr.edu.pl
Marek Chmielewski, 71 375 62 16
marek.chmielewski@uwr.edu.pl
mgr Aleksandra Czułowska, 71 375 62 95
aleksandra.czulowska@uwr.edu.pl
Ewa Gaca, 71 375 62 84
ewa.gaca@uwr.edu.pl
mgr Justyna Mendowska, 71 375 63 49
justyna.mendowska@uwr.edu.pl
Marianna Dorota Przybylska, 71 375 63 12
marianna.przybylska@uwr.edu.pl
Jolanta Roszyk, 71 375 62 84
jolanta.roszyk@uwr.edu.pl
mgr Teresa Skała, 71 375 62 84
teresa.skala@uwr.edu.pl
mgr Beata Trombecka, 71 375 62 56
beata.trombecka@uwr.edu.pl
mgr Agata Zahorska, 71 375 62 13
agata.zahorska@uwr.edu.pl
dr Emil Paluch,
emil.paluch2@uwr.edu.pl


Wolontariusze:
prof. dr hab. Andrzej Dżugaj,

  

więcej...
Pracownia Błon Komórkowych Mikroorganizmów


Pracownia Błon Komórkowych Mikroorganizmów

więcej...