Studenckie i Doktoranckie Koła Naukowe

Informacje dotyczące zasad działalności Studenckich Kół Naukowych UWr znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego https://www.uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka-3/