Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2019 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w roku akad. 2019/20
  • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2019 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2019/20
  • Zarządzenie Rektora UWr Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
  • Zarządzenie Rektora Uwr Nr 127/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD w semestrze zimowym 2019/20:


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.