Mapa strony

Postępowanie o nadanie tytułu profesora

dr hab. Dariusz Rakus prof. UWr
Rada Wydziału wszczęła postępowanie 23 września 2013 r.
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu profesora 20 marca 2014 r.
Prezydent RP nadał tytuł profesora 14 sierpnia 2014 r.

dr hab. Jan Gutowicz prof. UWr
Rada Wydziału wszczęła postępowanie 23 września 2013 r.
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu profesora 24 kwietnia 2014 r.
Prezydent RP nadał tytuł profesora 17 lutego 2015 r.

dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa prof. Uwr
Rada Wydziału wszczęła postępowanie 27 czerwca 2013 r.
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu profesora 20 lutego 2014 r.
Prezydent RP nadał tytuł profesora 19 grudnia 2014 r.

prof. dr hab. Bronisław Wojtuń prof. UWr
Rada Wydziału wszczęła postępowanie 27 czerwca 2013 r.
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu profesora 19 grudnia 2013 r.
Prezydent RP nadał tytuł profesora 5 czerwca 2014 r.

prof. dr hab. Joanna Mąkol prof. UP
Rada Wydziału wszczęła postępowanie 18 kwietnia 2013 r.
Rada Wydziału poparła wniosek o nadanie tytułu profesora 23 września 2013 r.
Prezydent RP nadał tytuł profesora 19 lutego 2014 r.


Postępowania habilitacyjne

dr Edyta Gola

dr Grzegorz Zaleśny

dr Jan Kotusz (postępowanie zakończone)

dr Magdalena Szymura (postępowanie zakończone)

dr Andrzej Wuczyński (postepowanie zakończone)

dr Magdalena Migocka (postępowanie zakończone)

dr Ewa Maciaszczyk-Dziubińska (postępowanie zakończone)

dr Tomasz Szymura (postępowanie zakończone)

dr Piotr Kosiba (postępowanie zakończone)

dr Dorota Kiewra (postępowanie zakończone)

dr Anna Jakubska-Busse (postępowanie zakończone)

dr Małgorzata Jóźwiak (postępowanie zakończone)

dr Marcin Popiołek UP (postępowanie zakończone)

dr Katarzyna Kabała (postępowanie zakończone)

dr Agnieszka Gizak (postępowanie zakończone)

dr Małgorzata Janicka-Russak (postępowanie zakończone)

dr Lucyna Mróz (postępowanie zakończone)

dr hab. Paweł Jałoszyński (postępowanie zakończone)