Mapa strony

Postępowania habilitacyjne

Wydział Nauk Biologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.


Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składane od dnia 1 października 2016 r. powinny być sporządzone, wraz z załącznikami, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586).

Wzory dokumentów:


Do przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe - Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora(Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)


Obowiązujące przepisy: