Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych. W Pracowni istnieje możliwość przygotowania materiału do badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (utrwalanie materiału, zatapianie, krojenie na skrawki ultracienkie, kontrastowanie), skaningowym (utrwalanie materiału, suszenie, napylanie) i konfokalnym. Usługi obejmują obserwacje, analizę i dokumentację fotograficzną.

Pracownia dysponuje następującym sprzętem:

Ultramikrotom: Reichert Ultracut E
Transmisyjne mikroskopy elektronowe: Zeiss EM 900
Skaningowy mikroskop elektronowy:  Tesla BS 300
Mikroskop konfokalny: Olympus FV1000

Rezerwację mikroskopów należy dokonać po wcześniejszej akceptacji formularza zlecenia.

Odnośniki do stron na których można dokonać rezerwacji mikroskopów:

Ceniki :

 

Kontakt:
dr Marta Mazurkiewicz-Kania
Kierownik Pracowni Technik Mikroskopowych
tel. (+48) 71 375 40 30
e-mail:marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl