Informacje o aktualnych konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich będą ogłaszane na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce praca i kariera.