Gmach Główny Uniwersytetu WrocławskiegoWładze Wydziału Biologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoChór Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych
na rok akad. 2018/2019

W roku akad. 2018/2019 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Wykaz oferowanych kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wraz z krótką charakterystyką znajduje się poniżej. Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się również z prezentacją Wydziału Nauk Biologicznych, która znajduje się tutaj. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują się tutaj. Szczegółowy program kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów znajduje się w zakładce Studia.