Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych
na rok akad. 2016/2017

W roku akad. 2016/2017 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Wykaz oferowanych kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wraz z krótką charakterystyką znajduje się poniżej. Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się również z prezentacją Wydziału Nauk Biologicznych, która znajduje się tutaj. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują się tutaj. Szczegółowy program kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów znajduje się w zakładce Studia.

 Proponujemy Ci studia ciekawe, na różnorodnych biologicznych specjalnościach,
czasami unikatowych na Dolnym Śląsku, w mieście o bogatych tradycjach naukowych, gdzie kipi studenckie życie i spotykają się ludzie z całego świata, gdzie mieszają się kultury, gdzie karierę rozpoczynało wielu noblistów…

 Nie zwlekaj!

Czekamy właśnie na Ciebie !!!