Gmach Główny Uniwersytetu WrocławskiegoWładze Wydziału Biologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoChór Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych
na rok akad. 2019/2020

W roku akad. 2019/2020 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Wykaz oferowanych kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wraz z krótką charakterystyką znajduje się poniżej. Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się również z prezentacją Wydziału Nauk Biologicznych, która znajduje się tutaj. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym UWr rekrutacja.uni.wroc.pl. Szczegółowy program kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów znajduje się w zakładce Studia.

  • Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
  • Efekty kształcenia
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Od roku akad. 2019/2020 prowadzimy rekrutację do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych na Wydziale Nauk Biologicznych, które prowadzi kształcenie w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne.