Sylabusy

Sylabusy dostepne są na platformie USOSweb:

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index.

Należy wybrać zakładkę KATALOG/PRZEDMIOTY.