Szkoła Doktorska - Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych prowadzi kształcenie w dyscyplinie nauki biologiczne.

Program kształcenia

Akty prawne

Sylabusy

Sylabusy dostępne są na platformie USOSweb. Należy wybrać zakładkę KATALOG/PRZEDMIOTY.
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index.

Kontakt

Kierownik Kolegium
dr hab. Izabela Jędrzejowska
tel.: 71 375 40 27
email: izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl

Obsługa w zakresie merytorycznym i USOS

- tok studiów:

- stypendia:

- oferta dydaktyczna, plany studiów, zapisy na zajęcia: