Dyżury Dziekanatu

poniedziałki      
wtorki             
środy                
czwartki         
piątki              
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
nieczynne
11.00 - 15.00
11.00 - 15.00

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

dr Joanna Łubocka
tel. (+48) 607 913 900
e-mail: joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Dyżur w Dziekanacie WNB (od września)

czwartek 12.00-14.00

Dyżury Dziekanów

Lipiec

Dziekan WNB dr hab. prof. Dariusz Skarżyński

  • 4 lipca (czwartek) –               9.00-10.00

Prodziekan ds. ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Daczewska

  • 11 lipca (czwartek) –            10.00-11.00
  • 18 lipca (czwartek) –            10.00-11.00

Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska

  • 4 lipca (czwartek) –              9.00-10.00
  • 11 lipca (czwartek) –            9.00-10.00
  • 16 lipca (wtorek) –               9.00-10.00
  • 25 lipca (czwartek) –            9.00-10.00

Sierpień

Prodziekan ds. ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Daczewska

  • 1 sierpnia (czwartek) –         10.00-11.00
  • 8 sierpnia (czwartek) –         10.00-11.00

Dziekan WNB dr hab. prof. Dariusz Skarżyński

  • 26 sierpnia (poniedziałek) – 9.00-10.00

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 29 79
email: marta.filistowicz@uwr.edu.pl

mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 29 77
email: sabina.hens@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku biologia (wszystkie specjalności) oraz studentów studiów I i II stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna. Obsułga studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej (np. Erasmus+)

Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 22 21
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku: mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia człowieka oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii.

mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe doktorantów. Przewody doktorskie. Praktyki studenckie i doktoranckie.

mgr Renata Dmyterko (w zastępstwie za mgr Radosławę Suszycką)
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:renata.dmyterko@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych.

Administracja ogólnowydziałowa:

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowych
mgr Anna Granat
tel.: (+48) 71 375 28 95
email: anna.granat@
uwr.edu.pl

Zamówienia publiczne
mgr Anna Masalska
tel.: (+48) 508 661 312
email: anna.masalska@uwr.edu.pl

Specjalista informatyk
mgr inż. Marek Ćmikiewicz
tel. +48 71 375 40 08
email: marek.cmikiewicz@uwr.edu.pl

Projekty badawcze i rozwojowe
Agnieszka Kwiatkowska
tel.: +48 71 375 63 19
email: agnieszka.kwiatkowska@uwr.edu.pl