Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2019 r. (godz. 9.15)

  • 24 stycznia 2019 r.
  • 21 lutego 2019 r.
  • 21 marca 2019 r.
  • 25 kwietnia 2019 r.
  • 23 maja 2019 r.
  • 27 czerwca 2019 r.
  • 26 września 2019 r.

Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2018 r. (godz. 9.15)


Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2017 r. (godz. 9.15)


 Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2016 r. (godz. 9.15)


Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2015 r. (godz. 9.15)


Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2014 r. (godz. 9.15)


Posiedzenia  Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2013 r.


Posiedzenia Rady Wydziału Nauk Biologicznych w 2012 r.