Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przedstawiciel studentów WNB w Parlamencie Studentów

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Biologicznych 

Starosta Wydziału

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka-3/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

  1. mgr Maja Adamczyk
  2. mgr Mateusz Bartz
  3. mgr Magdalena Biedroń
  4. mgr Agata Kiałka
  5. mgr Zbigniew Łobas
  6. mgr Paweł Markwitz
  7. mgr Mateusz Meserszmit
  8. mgr Emil Paluch
  9. mgr Aleksandra Słupianek

Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału WNB/Wydziałowego Kolegium Elektorów
mgr Emil Paluch

Przedstawiciel doktorantów do Sejmiku Doktorantów UWr
mgr Radosław Gil
mgr Magdalena Biedroń

Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego
mgr Jacek Stefaniak

Przedstawiciel doktorantów do Wyborczej Komisji Rewizyjnej
mgr Mateusz Speruda

Przedstawiciel doktorantów do Komisji Wyborczej
mgr Ewelina Sosnowska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/