Zarządzenia Dziekana WNB

2019

  • Zarządzenie Nr 1/2019 Dziekana WNB w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

2018

2017

2016

 

2015

 

2014

2013

2012

 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2019

Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych

z dnia 25 lutego 2019 r.

 

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych

 Nr 1/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

 

 

Z dniem 25 lutego 2019 r. uchylam Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Nr 1/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. dotyczące trybu delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Wydziału Nauk Biologicznych.

 

Stawki za 1 km za używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy określone są w aktualnym komunikacie Rektora UWr.