Zarządzenia Dziekana WNB

2019

2018

 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 1/2018 w sprawie wzorów protokołów generowanych z systemu USOS
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2018 ustalające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze letnim roku akad. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 3/2018 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 4/2018 w sprawie ustanowienia wewnętrznego regulaminu użytkowania sieci lokalnej oraz wykaz programów freeware i szyfrujących (uchylone Zarządzeniem Nr 10/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 5/2018 w sprawie korekty procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2018 w sprawie korekty procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (uchylone Zarządzeniem Nr 9/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 7/2018 w sprawie korekty procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (korekta procedury)(uchylone Zarządzeniem Nr 9/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 8/2018 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2018/19
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 10/2018 ustalające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze zimowym 2018/19
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2018 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w roku akad. 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2018 wprowadzające terminarz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019 na Wydziale Nauk Biologicznych

2017

2016

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia procedury realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2016 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2015/16 (semestr letni)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2016 wprowadzające terminarz obron prac dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2016 w sprawie kompetencji Prodziekanów WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 7/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2016 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2016/2017
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2016 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2016/17 (semestr zimowy)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 5/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 9/2016 w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych prowadzonych na WNB
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2016 w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 11/2016 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w roku akad. 2016/2017
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 12/2016 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2016/17
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przedmiotów do wyboru
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 14/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2017/18 (uchylone Zarządzeniem Nr 12/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 15/2016 w sprawie zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium rektora dla najlepszych doktorantów (uchylone Zarządzeniem Nr 13/2017)

2015

2014

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przenoszenia zajeć (przepisywania ocen) - korekta Zarządzeniem 3/2015
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2014 w sprawie wprowadzenia terminarza wprowadzania danych do systemu USOS w cyklu zimowym 2013/2014
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2014 w sprawie nowej struktury Wydziału Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2014 w sprawie podziału zadań i kompetencji związanych z obsługą systemu USOS
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2014 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w roku akad. 2014/2015)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2014 w sprawie wprowadzenia procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych (zmienione Zarządzeniem Nr 12/2014)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2014 wprowadzające procedurę monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 8/2014 w sprawie terminarza wprowadzania danych do systemu USOS w cyklu letnim 2013/2014
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 9/2014 w sprawie wzorów protokołów generowanych z USOS (uchylone Zarządzeniem 1/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2014 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2014/2015
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 11/2014 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2014/15
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 12/2014 w sprawie korekty Zarządzenia nr 6/2014 dot. procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych (zmienione zarządzeniem Nr 13/2016)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB (uchylone Zarządzeniem 9/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 14/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 15/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 3/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 16/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad przyjazdów studentów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus+
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 2/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 18/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 4/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 5/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 20/2014 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 21/2014 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia procedury współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (uchylone Zarządzeniem 11/2019)

2013

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2013 w sprawie zasad awansowania i nagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 8/2017)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2013 w sprawie zasad nagradzania pracowników dydaktycznych (uchylone Zarządzeniem Nr 8/2017)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2013 w sprawie zasad wyboru przedmiotów przez studentów na WNB (zmienione Zarządzeniem nr 6/2014)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2013 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2013 w sprawie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w roku akad. 2013/2014)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2013 w sprawie podziału zadań i kompetencji związanych z obsługą systemu USOS

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2013 w sprawie terminarza wprowadzania danych do systemu USOS

2012